Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.153

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[339.923:061.1ЄС]:005; JEL C18, O18, O52, R58
Васильців Т. Г., Левицька О. О. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 153-162. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-13.
Літер.: 13

АвториВасильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

в.о. завідувача відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:Левицька Ольга Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: o.levytska@gmail.com, (067)773-5481

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано актуальність використання креативних та інформаційно-знаннєвих чинників під час формування та реалізації регіональної політики смарт-спеціалізації. Проаналізовано методичні підходи, які використовуються для оцінювання впровадження в економіці креативних та інформаційно-знаннєвих чинників. Здійснено порівняльну характеристику міжнародних і регіональних систем оцінювання креативних та інформаційно-знаннєвих компонент економічного зростання. Вказано на недоліки та недосконалості використовуваних методичних підходів. Розроблено систему індикаторів авторського тривекторного підходу (за напрямами: (1) інтелектуалізація економіки, (2) цифровізація економіки і суспільства, (3) технологічна модернізація) до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації на регіональному рівні. Обґрунтовано методичну послідовність аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників при реалізації стратегій смарт-спеціалізації у регіонах ЄС. Враховано аспект оцінювання соціально-економічних наслідків для регіонального розвитку за результатами застосування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників.

Ключові слова:

регіональна політика, соціально-економічний розвиток регіонів, смарт-спеціалізація, креативні та інформаційно-знаннєві чинники

Посилання

  
 1. Вакуленко К. М. Розвиток креативного сектору світової економіки. Репозитарій Тернопільського національного економічного університету: сайт. 2017. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23132
 2. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу smart-спеціалізації на регіональному рівні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 5(110). С. 162-169. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-30
 3. Вахович І. М., Чуль О. М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 182-186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_24
 4. Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу. Регіональна економіка. 2019. № 1(91). С. 76-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-9
 5. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. 528 с.
 6. Поснова Т. В., Химорода О. П., Тершак Н. А. Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування. Интернаука. 2018. № 3(43), т. 2. С. 81-87.
 7. Сербін О., Галаган Л. Інновації в науці як чинник розвитку знаннєвого середовища. Вісник Книжкової палати. 2012. № 5. С. 1-2.
 8. Тімонін О. М., Сиваш Ю. М. Креативність як чинник інноваційної діяльності підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 177-181.
 9. Ястремська О. М., Бардадим О. І. Мотивація креативності новаторів: монографія. Харків: ХНЕУ, 2013. 212 с.
 10. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N. EU regional competitiveness index 2016. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2017.
 11. Correia C. M., Costa J. da S. Measuring Creativity in the EU Member States. Investigaciones Regionales. 2014. Vol. 30. Pp. 7-26. URL: https://www.researchgate.net/publication/290960641_Measuring_Creativity_in_the_EU_Member_States
 12. European Cluster Observatory: Website. 2015. URL: http://www.clusterobservatory.eu
 13. Santoalha A. New indicators of related diversification applied to smart specialization in European regions. Spatial Economic Analysis. 2019. Vol. 14(4). Pp. 404-424. DOI: https://doi.org/10.1080/17421772.2019.1584328


Веб-майстер П. Попадюк