Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.065

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:331.5(477.51); JEL O15
Македон Г. М. Людський потенціал Чернігівщини в контексті стратегічного розвитку регіону. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 65-70. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-7.
Літер.: 11

АвториМакедон Галина Миколаївна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри менеджменту, Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Контакти: g.makedon@ukr.net, g.makedon@nati.org.ua

Сторінки:

Анотація

У контексті глобальної концепції людського розвитку саме розвиток людини є однією з кінцевих цілей економічного зростання, що відображається в стратегіях розвитку регіонів, зокрема Чернігівської області. Демографічні показники області мають негативну тенденцію. Протягом 1995-2019 рр. чисельність населення області скоротилася на 27,5%. Міграційний приріст також є негативним. Як результат – низькі показники регіонального індексу людського розвитку (шістнадцяте з 22 місць). Складовими елементами розрахунку індексу є: відтворення населення, соціальне середовище, комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта. Для радикальної зміни ситуації першочергових адміністративних і соціальних заходів потребують блоки «Комфортне життя», «Соціальне середовище» та «Гідна праця». В умовах децентралізації владних повноважень ці питання мають вирішуватися на регіональному рівні. Наведено найгостріші проблеми та першочергові заходи, що дозволять покращити показники людського розвитку. Впровадження основних положень регіональної політики людського розвитку забезпечить оптимізацію територіальної організації регіональних господарських систем, підвищення ефективності суспільного виробництва, підвищення якості життя населення територіальних громад, прискорить процеси розвитку регіону.

Ключові слова:

людський потенціал, людський капітал, стратегічний розвиток, регіон, індекс регіонального людського розвитку

Посилання

  
 1. Дерій Ж. В. Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2013. № 4. С. 229-237.
 2. Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів. Економіка України. 2015. № 3(640). C. 41-53
 3. Статистичний щорічник Чернігівщини за 2017 рік: стат. зб. Чернігів, 2018. 415 с.
 4. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 5. Регіональний людський розвиток: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 72 с.
 6. Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку депресивних регіонів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 41-48.
 7. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір: монографія / ред.: Е. М. Лібанова. Київ, 2015. 356 с.
 8. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. Чернігів, 2019. 97 с.
 9. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році: стат. зб. Ч. ІІ. Київ, 2017. 156 с.
 10. Butko M., Popelo O., Pishenin I. Innovations in Human Resources Management in Eurointegration Conditions: Case for Ukrainian Agro-Industrial Complex. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. Pp. 74-82. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-07
 11. План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. Чернігів, 2019. 161 c.


Веб-майстер П. Попадюк