Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.101

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.372.84(477)(438); JEL F29:O32
Вікторов Б. В. Порівняльний аналіз розвитку інноваційних мережевих підприємств України та Польщі. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 101-108. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-11.
Літер.: 14

АвториВікторов Богдан Віталійович

Контакти: logobus13@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Систематизовано сильні та слабкі сторони (проблеми) інноваційного розвитку в площині мережевої взаємодії учасників українських і польських інноваційних мережевих компаній. Доведено, що порівняно з польськими українські мережеві структури мають: менший рівень комунікаційного обміну знаннями, розвитку взаємодії між кадрами учасників, керівництвом учасників на всіх рівнях; менший доступ до наукових лабораторій для всіх учасників мереж через недосконалий орієнтир у використанні обладнання; недостатній рівень спільного фінансування витрат на забезпечення роботи з підготовки персоналу та узгодженості між членами мереж щодо співпраці з контрагентами, яка впливає на ріст технічних, економічних показників. Виявлено, що на відміну від українських інноваційних мереж польські компанії не здійснюють проєктів із самостійного створення нематеріальних активів (технологій, програм), передбачено адаптацію придбаних. Цей аспект є суттєвою перевагою українських мережевих структур, свідчить про більш високу інтелектуалізацію, подальші перспективи.

Ключові слова:

інноваційні мережеві структури, сильні сторони, слабкі сторони, розвиток, нематеріальні активи, мережева взаємодія, впровадження, інтелектуалізація

Посилання

  
 1. Балабанова Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій. К.: Знання, 2005. 301 с.
 2. Бондаренко Т. Ю., Волков Д. П. Діагностика операційної діяльності в стратегічному управлінні машинобудівними підприємствами. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 1(55). С. 177-179.
 3. Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Шевчук В. О., Харинович-Яворська Д. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління: монографія. Чернівці: Технодрук, 2015. 372 с.
 4. Носонова Л. В. Застосування SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 506-512.
 5. Про компанію. Datagroup: сайт. 2019. URL: https://www.datagroup.ua
 6. Райковська І. Т. Критичний огляд сучасних методик стратегічного аналізу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. № 1(59). Ч. 1. 2012. С. 172-178.
 7. Річна інформація Приватного акціонерного товариства «Датагруп». SMIDA: сайт. 2019. URL: https://smida.gov.ua/db/participant/31720260
 8. Річна інформація Приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України». SMIDA: сайт. 2019. URL: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/117397
 9. Річна інформація Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік». SMIDA: сайт. 2019. URL: https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/109230/165/templ
 10. Річна інформація Публічного акціонерного товариства «Хімфармзавод «Червона зірка». SMIDA: сайт. 2019. URL: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/122412
 11. Річна інформація Публічного акціонерного товариства «Електровимiрювач». SMIDA: сайт. 2019. URL: https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/54006/165/templ
 12. Харинович-Яворська Д. О. Перспективний аналіз діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2013. Т. 18. Вип. 2/1. С. 197-201.
 13. Moszkowicz K., Bembenek B. Innowacyjnośc polskich klastrów – strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami. Organizacja i kierowanie. 2017. № 4(78). S. 27-45.
 14. Wielec L. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018. Raport ogólny. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018. 99 s.


Веб-майстер П. Попадюк