Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.109

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:338.48]:332.122(477); JEL L83, O17, R11, R58
Гулич О. І. Тенденції, особливості й резерви розвитку сектору туристичних послуг регіонів України. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 109-119. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-12.
Літер.: 19

АвториГулич Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: hulych@ukr.net, (+38-067)37-43-063

Сторінки:

Анотація

Здійснено дослідження розвитку сектору туристичних послуг (сфери «Тимчасове розміщування й організація харчування») за основними показниками та регіонами, визначено темпи зростання, висвітлено тенденції та проблеми використання потенціалу сектору туристичних послуг України та її регіонів. Установлено регіональні деформації розвитку сфери туризму, невідповідності у показниках із тісним зв’язком щодо напрямів і темпів росту. Розраховано рівні тінізації сектору туристичних послуг як прихованого резерву розвитку туристичної сфери України та її регіонів, а також їхню динаміку у 2013-2018 рр., особливості та рівень тінізації послуг підприємствами та фізичними особами-підприємцями цієї сфери. Для глибшого розуміння природи та чинників впливу на тінізацію сфери «Тимчасове розміщування й організація харчування» та більш точного аналізу всієї сфери здійснено порівняння темпових показників росту за окремими показниками розвитку суб’єктів господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці). Визначено найбільш вірогідні способи тінізації господарської діяльності суб’єктів господарювання туристичної сфери.

Ключові слова:

туристичні послуги, туристична сфера, тимчасове розміщування й організація харчування, тінізація послуг, рівень тінізації, темпи розвитку, регіональний розвиток

Посилання

  
 1. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 2-е вид., перероб. та доп. К.: Альтерпрес, 2003. 436 с.
 2. Власенко І. В. Сучасний стан та особливості розвитку ринку туристичних послуг України в умовах національної економіки. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. 2017. Вип. 2(26). С. 217-232. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2190/1/ек.3_4сек. Власенко.pdf
 3. Герасименко В. Г. Основы туристского бизнеса. Одесса: Черноморье, 2017. 160 с.
 4. Ринок туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / заг. ред.: В. Г. Герасименко. Одеса: Астропринт, 2013. 334 с.
 5. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. Г. Бойко та ін.; заг. ред.: А. А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг. –екон. ун-т, 2010. 596 с.
 6. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. К.: Центр учбової літератури, 2007. 424 с.
 7. Ткаченко Т. І., Міска В. Г., Каролоп О. О. Економіка готельного та ресторанного господарства: опорний конспект лекцій. К.: ЦПНМВ КНТЕУ, 2008. 193 с.
 8. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник. 2-е вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2012. 472 с.
 9. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / ред.: З. С. Варналій. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. 576 с.
 10. Забаштанський М. М., Забаштанська Т. В., Роговий А. В. Детінізація туристичної галузі України: умови, можливості та наслідки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019 № 3(108). С. 24-27. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/3_2019/7.pdf
 11. Нестерова І. А. До проблем протидії тіньовим проявам в сфері туристичного бізнесу в Україні. Полтавська державна аграрна академія: сайт. 2006. URL: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf4/38.pdf
 12. Олексієнко О. Нереалізований потенціал. Чим небезпечна тінізація туристичної галузі. Тиждень.ua: сайт. 14.08.2017. URL: https://tyzhden.ua/Economics/197540
 13. Регіони України 2014: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2015. Ч. 2. 733 с.
 14. Регіони України 2016: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2017. Ч. 2. 692 с.
 15. Регіони України 2018: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2019. Ч. 2. 657 с.
 16. Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2018. 157 с.
 17. Валовий регіональний продукт у 2018 році: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2020. 150 с.
 18. Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки: наказ Міністерства економіки України від 18.02.2009 р. № 123. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503
 19. Діяльність суб’єктів господарювання 2018: стат. зб. К.: Державна служба статистики України, 2019. 162 с.


Веб-майстер П. Попадюк