Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.01.081

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[332.122:352/354]; JEL H83, Р41
Васильців Т. Г., Мульска О. П., Шопська Ю. К. Засоби фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-9.
Літер.: 9

АвториВасильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:Мульска Ольга Петрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213

Сторінки:Шопська Юлія Костянтинівна

здобувач освітнього рівня магістр, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: shopska.yulia@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено питання актуальності запровадження системи фінансового контролю розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Зроблено висновки щодо особливостей, мети та завдань фінансового контролю розвитку територіальних громад. Уточнено сутність поняття фінансового контролю розвитку територіальних громад. Наведено результати аналізу низки показників фінансового розвитку об’єднаних територіальних громад Львівської області та зроблено висновки в контексті диспропорцій фінансового забезпечення розвитку громад. Розроблено авторський методичний підхід до побудови інтегрального коефіцієнта рівня фінансової спроможності територіальних громад регіону. Здійснено аналіз стану фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області. Зроблено висновок, що імплементація цих практик аналізування може використовуватися як достатньо інформативний засіб фінансового контролю розвитку територіальних громад. Окреслено й інші перспективні напрями щодо засобів удосконалення фінансового контролювання процесів соціально-економічного розвитку громад.

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток територій, моніторинг, контроль, фінансові інструменти, фінансові засоби, регіональний розвиток, стале зростання територій

Посилання

  
 1. Akai N., Sakata M. Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics. 2002. Vol. 52(1). Pp. 93-108. DOI: https://doi.org/10.1016/S0094-1190(02)00018-9
 2. Білецька І. М. Напрями імплементації досвіду Польщі в контексті підвищення ефективності державної політики децентралізації та забезпечення соціально-економічного розвитку України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 4(115). С. 25-32. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-5
 3. Edwards B., Yilmaz S., Boex J. Decentralization as a Post-Conflict Strategy: Local Government Discretion and Accountability in Sierra Leone. Public Administration and Development. 2015. Vol. 35(1). Pp. 46-60. DOI: https://doi.org/10.1002/pad.1707
 4. Lin J., Liu Z. Fiscal decentralization and economic growth in China. Economic Development and Cultural Change. 2000. Vol. 49(1). Pp. 1-21. DOI: https://doi.org/10.1086/452488
 5. Lytvynchuk I., Skydan O., Ivaniuk O. Local governance and territorial development on the basis of GIS. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 42(4). Pp. 422-433. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.43
 6. Сторонянська І., Патицька Х., Гринчишин I., Чемерис В. Просторові диспропорції у розвитку територіальної громади в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. № 6(4), С. 43-62. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.03
 7. Соціально-економічний розвиток територіальних громад центральної України в умовах децентралізації: наук. –аналіт. звіт / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 104 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190040.pdf
 8. Мульска О. П., Гудзовата О. О. Виклики фінансової глобалізації для розвитку територій України: напрями мінімізації та регулювання. Бізнес Інформ. 2021. № 1. C. 164-170. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-164-170
 9. Vasyltsiv T. H., Klipkova O. I., Lupak R. L., Mitsenko N. H., Mishchuk I. P. Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019. Vol. 4(31). Pp. 320-330. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190934


Веб-майстер П. Попадюк