Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.01.100

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:379.85; JEL R58
Лешко Х. С. Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку туристичного підприємства. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 100-106. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-11.
Літер.: 11

АвториЛешко Христина Сидорівна

аспірант кафедри економіки та менеджменту, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: khleshkо@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено особливості реалізації соціальної відповідальності як основи розвитку туристичного підприємства. Проаналізовано сутність соціальної відповідальності, а також охарактеризовано складові корпоративної соціальної політики компанії. Визначено системні функції підприємницької діяльності туристичних підприємств, які впливають на формування корпоративної соціальної відповідальності. На основі визначених функцій встановлено основні напрями розвитку туристичного підприємництва Побудовано схему корпоративної відповідальності туристичного бізнесу. Запропоновано заходи, спрямовані на реалізацію зовнішньої і внутрішньої соціальної відповідальності туристичного підприємства.

Ключові слова:

туристичні підприємства, корпоративна соціальна відповідальність, туристичні агенти, туристична індустрія

Посилання

  
 1. Anhelko I. V., Oryshchyn I. S., Popadynets N. M., Zhuravel Yu. V., Nezveshchuk-Kohut T. S. Theoretical and methodological principles of tourist attractiveness of territories. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 3(143). С. 43-47. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3-6
 2. Колесник О. О. Економічна оцінка туристичної привабливості України. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2010. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_1_12
 3. Korkuna O., Korkuna I., Kulyk O. Green tourism as a factor of development of United Territorial Communities in Ukraine. Economic and Regional Studies. 2020. Vol. 13(1). Pp. 126-136. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2020-0009
 4. Кузик С. П. Географія туризму: навч. посіб. К.: Знання, 2011. 271 с.
 5. Музиченко-Козловська О. В. Розвиток туристичної інфраструктури – визначальний чинник туристичної привабливості території. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2011. № 714. С. 229-237.
 6. Chorna M., Barna M., Androsova T., Ushakova N., Tuchkovska I. Ways to Improve the Management of The Economic Security of Travel Companies. IBIMA Business Review. 2019. Vol. 1. DOI: https://doi.org/10.5171/2019.126670
 7. Шконда В. В., Кальянов А. В. Корпоративна культура в управлінні людським потенціалом: монографія. Донецьк: Ноулідж, 2009. 168 с.
 8. Бадмаева Л. Б. Диалектика развития концепции корпоративной социальной ответственности. Проблемы современной экономики. 2010. № 4(36). С. 65-68.
 9. ISO 26000: 2010. Guidance on social responsibility. International Organization for Standartization: Website. URL: https://www.iso.org/standard/42546.html
 10. Бойко М., Бабенко О. Корпоративна соціальна відповідальність в туризмі: передумови формування та реалізації. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3603
 11. Кравцов С., Клімова А. Корпоративна соціальна відповідальність туристичного підприємства: сутність та напрями впровадження. Ефективна економіка. 2019. № 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.62


Веб-майстер П. Попадюк