Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.03.036

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.025; 332.13; JEL F01, R58, R23
Мельник М. І., Лещух І. В. Сучасні глобальні виклики та тренди: діагностика впливу на ендогенний розвиток регіону. Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 36-45. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-4.
Літер.: 29

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Лещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_leschukh@ukr.net, ira_borsch@mail.ru, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Розглянуто різні підходи до трактування дефініції «глобалізація» та оцінювання її впливу на ендогенний розвиток держави та регіонів. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, аналітичних матеріалів виявлено основні сучасні глобалізаційні виклики й тренди: посилення взаємозалежності економік країн світу; посилення економічного протекціонізму; зростання обсягів зовнішніх боргів країн світу; зростання нерівномірності в розподілі доходів, поглиблення розриву між багатими та бідними країнами; урбанізація, метрополізація; політико-ідеологічні та воєнні виклики та ін. Названо основні сфери впливу цих мегатрендів у контексті ендогенного розвитку регіону: резилентність економіки регіону до циклічних глобальних коливань і ризиків; включеність регіону до глобальних ланцюжків створення доданої вартості; інтелектуалізація праці, людський потенціал, економіка знань і креативна економіка; згуртованість просторового соціально-економічного розвитку; кібербезпека економіки регіону; віртуалізація суспільно-політичних відносин; діджиталізація; міграційні та туристичні потоки та ін. Доведено, що вплив сучасних глобальних викликів і трендів на ендогенний розвиток регіону є різнонаправленим. Окремі тренди можуть бути ризиками та загрозами для ендогенного розвитку регіону (тобто зумовлювати погіршення його соціально-економічного стану), а інші, попри створення певних загроз безпеці регіону, все ж можуть мати й позитивні чи нейтральні результати.

Ключові слова:

глобалізація, ендогенний розвиток регіону, глобальні тренди, глобальні виклики, соціально-економічний розвиток, міжнародна торгівля, фінансова глобалізація

Посилання

  
 1. Levitt T. The Clobalization of Markets. Harvard Business Review: Website. 1983, May. URL: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
 2. Globalization: Definition, Benefits, Effects, Examples – What is Globalization? Youmatter: Website. 16.10.2020. URL: https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-definition-benefits-effects-examples
 3. Globalisation. Compass: manual on Human Rights Education with Youth Participation. Council of Europe: Website. 2021. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/globalisation
 4. Геєць В. М. Майбутнє України між ЄС та ЄЕП. К.:ІЕП НАН України, 2005.
 5. The global transformations reader / Eds. D. Held, A. McGrew. Cambridge: Polity Press, 2016.
 6. Bardhan P. Does Globalization Help or Hurt the World’s Poor? Scientific American: Website. 26.03.2006. URL: https://www.scientificamerican.com/article/does-globalization-help-o-2006-04
 7. Martell L. The sociology of globalization. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2017.
 8. Birdsall N. Asymmetric Globalization: Global Markets Require Good Global Politics. Brookings: Website. 01.03.2003. URL: https://www.brookings.edu/articles/asymmetric-globalization-global-markets-require-good-global-politics
 9. Stiglitz J. E. Globalization and Its Discontents. NewYork: W. W. Norton, 2002. 282 p.
 10. Hien M. The Needs for Endogenous Development in the Era of Globalization: The Case of Thanh Hoa Province DO. Semantic Scholar: Website. 2007. URL: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:12930589
 11. Vazquez-Barquero A., Rodriguez-Cohard J. C. Local development in a global world: Challenges and opportunities. Regional Science. Policy & Practice. 2019 Dec. Vol. 11 (6). Pp. 885-897. DOI: https://doi.org/10.1111/rsp3.12164
 12. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. 501 с.
 13. Samimi P., Jenatabadi H. S. Globalization and Economic Growth: Empirical Evidence on the Role of Complementarities. PLoS ONE. 2014. Vol. 9(4): e87824. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087824
 14. International Monetary Fund. Globalization and Inequality. World Economic Outlook. 2007 Oct. 276 p. DOI: https://doi.org/10.5089/9781589066885.081
 15. Prasad E., Rogoff K., Wei S. J., Ayhan Kose M. Effects of Financial Globalizationon Developing Countries: Some Empirical Evidence. InternationaL Monetary Fund: Website. 2003. URL: https://www.imf.org/external/np/res/docs/2003/031703.pdf
 16. Hali E., Levine R., Ricci L., Slok T. International Financial International financia lintegration and economic growth. Journal of International Money and Finance. 2002. Vol. 21(6). Рр. 749-776.
 17. Globalization and Development. A Latin American and Caribbean Perspective / Eds. J. A. Ocampo, J. Martin. 2003. URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Globalization-and-Development-A-Latin-American-and-Caribbean-Perspective.pdf
 18. Rafaela D., Walter S. Globalization, Labor Market Risks, and Class Cleavages. The Politics of Advanced Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Рр. 133-156.
 19. Wassenaar W. Providing services globally: the experience of internet pharmacy. Healthcare Papers. 2003. Vol. 4. Рр. 69-74.
 20. Baris E., McLeod K. Globalization an dInternational Trade in the Twenty-First Century: Opportunities for and Threats to the Health Sectorinthe South. International Journal of Health Services. 2000. Vol. 30(1). Pp. 187-210. DOI: https://doi.org/10.2190/X4XQ-Y1A8-7LWE-LWMA
 21. Pang T., Guindon G. E. Globalization and risks to health. EMBO reports. 2004. Vol. 5. Pp. S11-S16. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400226
 22. MacPherson D. W., Gushulak B. D., Baine W. B., Bala Sh., Gubbins P. O., Holtom P., Segarra-Newnham M. Population mobility, globalization, and antimicrobial drug resistance. EID Journal. 2009. Vol. 15(11). DOI: https://doi.org/10.3201/eid1511.090419
 23. Sigler T., Mahmuda S., Kimpton A., Loginova J., Wohland P., Charles-Edwards E., Corcoran J. The socio-spatial determinants of COVID-19 diffusion: the impact of globalisation, settlement characteristics and population. Global Health. 2021. Vol. 17. DOI: https://doi.org/10.1186/s12992-021-00707-2
 24. Ворошилов О. Всесвітній економічний форум у Давосі-2021. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: сайт. 2021. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2021/ukr2.pdf
 25. Сиротюк Ю., Олійник Ю., Холявка А., Чупак О. Глобальні безпекові, політичні, економічні тенденції у світі в 2021 році та їхній вплив на Україну. Українські студії стратегічних досліджень: сайт. 13.01.2021. URL: https://ussd.org.ua/2021/01/13/globalni-bezpekovi-politychni-ekonomichni-tendentsiyi-u-sviti-ta-yihnij-vplyv-na-ukrayinu-v-2021-rotsi
 26. Калюгина С. Н., Пьянов А. И., Стриелковски В. Угрозы и риски интеллектуальной безопасности России в условиях мировой глобализации. Journal of Institutional Studies. 2020. № 12(1). С. 117-127. DOI: https://doi.org/10.17835/2076-6297.2020.12.1.117-127
 27. Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України у 2014-2019 рр. NDO.lg.ua: сайт. 2020. URL: http://ndo.lg.ua/filereader/index/4080/dd14438e8b38b6db131f6368f75f39ef
 28. Горюнов Д., Твардовський А., Кольцов М., Юзьків В., Сахно Г., Прохоров Б. Оцінка економічних втрат України від тимчасової окупації Кримського півострову: аналітична записка. 2021. 56 с. URL: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2021/07/finale-crimea-losses-report-clean.pdf
 29. Геєць В. М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_7_2


Веб-майстер П. Попадюк