Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.01.023

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.2:332.05; JEL R58, O18
Мельник М. І., Лещух І. В. Когерентний підхід до формування сучасної моделі просторового розвитку економіки України. Регіональна економіка. 2023. №1(107). С. 23-33. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-3
Літер.: 9

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Лещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_leschukh@ukr.net, ira_borsch@mail.ru, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Розкрито домінантні особливості та інструментарій застосування когерентного підходу до формування сучасної моделі просторового розвитку економіки України, ураховуючи контекст як адміністративно-фінансової децентралізації, так і повоєнного відновлення України. Наводиться авторське визначення просторової когерентності регіонального розвитку як синтетичної (інтегральної) характеристики, яка розкриває здатність територіально-суспільної системи до просторової цілісності, інтегрованості, зв’язаності, узгодженості в соціальній, економічній суспільній, інституційній площині на локальному, регіональному, субрегіональному, макрорегіональному та національному рівнях. Означено предметні площини концептуальних і прикладних завдань для формування сучасної моделі просторового розвитку економіки України на когерентних засадах. Обґрунтовано фінансові, економічні, інституційні, просторово-планувальні інструменти когерентності стратегічних соціально-економічних і просторових пріоритетів розвитку територіальних суспільних систем різного рівня (громад, регіонів, функціональних типів територій), політики інтегрованого розвитку регіональних і локальних систем, узгодження стратегічного та просторового планування на національному, регіональному, локальному та секторальному рівнях.

Ключові слова:

когерентність, когерентний підхід, просторовий розвиток, регіональна політика, вертикальна координація, горизонтальна координація, громади, регіони, функціональні типи територій

Посилання

  
 1. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
 2. Мельник М. І., Лещух І. В. Сучасні глобальні виклики та тренди: діагностика впливу на ендогенний розвиток регіону. Регіональна економіка. 2021. № 3(101). С. 36-45. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-4
 3. Підгрушний Г. П., Денисенко О. О. Міста-метрополіси як новітня форма територіальної організації суспільства. Досвід та перспективи розвитку міст України: зб. наук. пр. 2010. № 18. С. 65-78.
 4. Matthews R. The Organization Matrix and the Evolutions of Strategy (Part 2). Economic Strategies. 2005. Vol. 33-34(07-08).
 5. Мельник М. І., Щеглюк С. Д. Заходи підвищення ефективності стратегування регіонального розвитку в Україні. Смарт-спеціалізація регіонів України: методологія та прагматика реалізації: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2022. С. 348-363.
 6. Просторове планування у новому адміністративно-територіальному поділі. Децентралізація: сайт. 16.07.2020. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12630
 7. Трансформація структури економіки міст Західного регіону України: монографія / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2021. 529 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20210005.pdf
 8. Ткачук А., Третяк Ю., Лукеря І. Державна регіональна політика 2023: бути чи не бути?: ZN,UA: сайт. 23.01.2023. URL: https://zn.ua/ukr/internal/derzhavna-rehionalna-politika-2023-buti-chi-ne-buti.html
 9. Ткачук А., Третяк Ю. Відновлення України. Регіональний аспект. Реанімаційний пакет реформ: сайт. 14.06.2022. URL: https://rpr.org.ua/news/vidnovlennia-ukrainy-rehionalnyy-aspekt


Веб-майстер П. Попадюк