Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.104

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.055:331.526; JEL E02, F49, О43
Мельник М. І., Синюра-Ростун Н. Р. Механізми підтримки та нарощування експортного потенціалу України. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 104-116. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-11
Літер.: 34

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Синюра-Ростун Надія Романівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: s-rnadia@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Розглянуто основні тенденції динаміки експорту за кількісно-структурними показниками в умовах воєнного стану. Зазначено, що формування ефективної політики стимулювання розвитку експортного потенціалу України має стати одним з основних пріоритетів економічного розвитку держави. Окреслено основні кроки у формуванні експортної політики на державному рівні. Визначено основні позитивні досягнення та пріоритети експортної стратегії України на 2017-2021 р., які не були реалізовані. Показано міжнародний досвід формування механізму та використання інструментів захисту та підтримки експортерів. Зазначено, що додатковим деструктивним фактором впливу на експортну діяльність є її часткове регулювання державою в умовах воєнного стану. Окреслено основні інструменти механізму підтримки експорту, що використовуються в Україні. Окремо акцентовано на фінансовій підтримці експортерів через використання послуг експортно-кредитного агентства (ЕКА). Окреслено історичні особливості формування ЕКА в Україні. Проаналізовано особливості функціонування ЕКА та основні інструменти, що використовуються у його роботі. Зазначено, що потрібно збільшувати кількісно-якісні показники роботи ЕКА, розширювати види економічної діяльності, яким надається підтримка, у бік збільшення частки товарів з високою доданою вартістю.

Ключові слова:

експорт, експортно-кредитне агентство, механізм, інструменти, підтримка

Посилання

  
 1. Мазаракі А. А., Мельник Т. М., Іксарова Н. О. та ін. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття: монографія / ред. А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. 600 с.
 2. Шаров О. М. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи: монографія. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 560 с.
 3. Дугінець Г., Омран Х. Інституційне забезпечення зовнішньої торгівлі України: контекст країн Близького Сходу. Журнал європейської економіки. 2021. Т. 20. № 2. С. 272-291. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42748/1/%d0%94%d0%a3%d0%93%d0%86%d0%9d%d0%95%d0%a6%d0%ac.PDF
 4. Дугінець Г., Чернишов О. Інституційна підтримка українського експорту. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 4(132). С. 20-32. DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(132)02
 5. Іванов С. В., Ляшенко В. І., Осадча Н. В. Стратегічні напрями формування експортної стратегії України в умовах відновлення економіки. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1(67). С. 16-27. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(6 7)-16-27
 6. Білоусова О. Засади фіскальної підтримки пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-45
 7. Ставицька А., Коваленко А. Можливості реалізації експортного потенціалу України на світовому ринку. Галицький економічний вісник. 2023. Т. 80(1). С. 108-113. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.01
 8. Іщук С. О., Полякова Ю. В., Ривак Н. О., Процевят О. С. Український товарний експорт в умовах глобальних економічних змін. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2021. 72 с.
 9. Зовнішня торгівля України за товарними групами з усіма країнами (тисяч доларів США) за період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. Державна митна служба України: сайт. 2022. URL: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri
 10. Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#n237
 11. Прогрес виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України. («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. 2021. URL: https://exportstrategy.me.gov.ua/progress
 12. Дія. Бізнес. Експортний напрям: сайт. 2023. URL: https://export.gov.ua
 13. Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 588-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#Text
 14. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text
 15. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік: постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1466. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1466-2022-%D0%BF#Text
 16. Mandl I. Tools of trade: Supporting export businesses to improve their workplace practices. Luxembourg, 2021. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21003en.pdf
 17. Офіс з розвитку підприємництва та експорту. Дія. Бізнес: сайт. 2023. URL: https://business.diia.gov.ua/eepo
 18. Результати опитування бізнесу: що потрібно змінити в державній підтримці експорту? (2023). Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: ttps://exportstrategy.me.gov.ua/poll
 19. BizForUkraine: сайт. 2023. URL: https://www.bizforukraine.com
 20. Ukrainian food platform: Website. 2023. URL: https://ukrainian-food.com.ua
 21. Single Market Programme (SMP COSME). 30 p. European Union: Website. 03.03.2023. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2023/call-fiche_smp-cosme-2023-smeua_en.pdf
 22. Підтримка експорту. Торгово-промислова палата України: сайт. 2023. URL: https://ucci.org.ua/services/zovnishn-oiekonomichna-diial-nost
 23. Шаров О. М. Забезпечення повноцінного функціонування Експортно-кредитного агентства (ЕКА) України. Національний інститут стратегічних досліджень: сайт. 01.07.2019. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/zabezpechennya-povnocinnogo-funkcionuvannya-eksportno-kreditnogo-agentstva
 24. Питання утворення Експортно-кредитного агентства: постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 65. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2018-%D0%BF#Text
 25. Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності: Закон України від 20.12.2016 р. № 1792-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19#Text
 26. ЕКА пропонує рішення. Експортно-кредитне агентство: сайт. 2023. URL: https://www.eca.gov.ua/produkti/#.ZBrGC8LP2Uk
 27. В рамках портфельного страхування експортних кредитів у січні підтримали експорту на 25,7 млн грн Експортно-кредитне агентство: сайт. 2023. URL: https://www.eca.gov.ua/u-sichni-pidtrymaly-eksportu-na-257-mln-grn/#.ZBrFPcLP2Uk
 28. Укладені угоди страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами. Експортно-кредитне агентство: сайт. 2023. URL: https://www.eca.gov.ua/publichna-informacziya/ukladeni-eka-ugody/#.ZBsN8cLP2Uk
 29. Гетманцев Д. Рецепт стрімкого розвитку української економіки й порятунку експорту. Підприємцям варто вивчити цей план. Forbes Ukraine: сайт. 2023. URL: https://forbes.ua/money/retsept-strimkogo-zrostannya-eksportu-ta-ekonomiki-vid-danila-getmantseva-za-pidsumkami-dialogu-z-biznesom-na-samiti-eksporteriv-forbes-21032023-12520
 30. Річний звіт. Результати та досягнення. Офіс з розвитку підприємництва: сайт. 2022. URL: https://epo.org.ua/downloads/EEPO_report_2022.pdf
 31. Дослідження стану бізнесу в Україні. Дія.Бізнес: сайт. 2023. URL: https://business.diia.gov.ua/uploads/5/28594-stan_ta_potrebi_biznesu_v_umovah_vijni_rezul_tati_opituvanna_v_sicni_2023_roku.pdf
 32. List of 74 Export Credit Agency Profiles by Region. SWFI: Website. 2023. URL: https://www.swfinstitute.org/profiles/export-credit-agency
 33. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на дату 18.04.2023 р. Національний Банк України: сайт. 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates
 34. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Верховна Рада України: сайт. 2023. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41349


Веб-майстер П. Попадюк