Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Алмаші (Шарандакова) Людмила ВасилівнаАлмаші (Шарандакова) Людмила Василівна

кандидат економічних наук

доцент, факультет сільського господарства та інженерії, Ніредьхазька вища школа в УгорщиніСпівавториГало МіклошПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142:[339.923:061.1](439)
Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 160-168.

Літер.: 8


Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися. 
регіональна політика, децентралізація, іноземні інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Алмаші Л. В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини / Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 165-171. 

Показано, що на початку третього етапу сучасної світової економічної та фінансової кризи економіка Угорщини вже перебувала в стані стагнації. Коаліційний уряд соціалістів та вільних демократів, що стоїть біля керма країни від 2002 р., не провів своєчасно реформи щодо обмеження обсягів споживання, нарощування обсягів доходів державного бюджету. Фінансування всезростаючих потреб як населення, так і витрат на розвиток інфраструктури та експорт капіталу відбувався за рахунок зовнішніх запозичень. У результаті на кінець 2008 р. за цілим рядом економічних показників (ріст ВВП, державний борг, дефіцит бюджету і т. п.) Угорщина опинилася на останньому місці серед колишніх постсоціалістичних країн Центральної Європи. Аналіз проблем зростання зовнішнього боргу та зовнішніх інвестицій охоплює період до початку світової фінансової кризи. 
інвестиційні процеси, зовнішній борг, іноземні інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк