Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Балук Надія РоманівнаБалук Надія Романівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: notika2002@ukr.net, balukyNiY@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368+659.127.4
Балук Н. Р. Страхування фізичних осіб: аналітичний огляд довіри споживачів / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 167-177.

Літер.: 16


Визначено важливість дослідження поняття довіри споживачів до страхових компаній і їх послуг. Окреслено комплекс факторів, здатних стимулювати довіру споживачів, як правило, суб’єктивного характеру. Означено місце довіри споживачів у запропонованій автором класифікації, згідно з якою на страхову поведінку фізичних осіб впливають соціально-культурні, особисті, мотиваційно-психологічні, ситуативні й суспільно-економічні фактори. Охарактеризовано динаміку основних показників розвитку страхового ринку України та їх зв’язок з довірою споживачів. Доведено пріоритетність роботи страховиків з фізичними особами. Розраховано низку відносних показників, значення яких є доказом низького рівня і страхової культури, і довіри страхувальників. Зроблено наголос на функціонуванні тих видів страхування, щодо яких на вітчизняному страховому ринку існує або асиметричність інформації, або її повна відсутність. Обґрунтовано ключові питання, що перешкоджають збільшенню рівня довіри споживачів до страхових послуг і до страхового ринку загалом. 
страхування фізичних осіб, обсяг страхових премій, обсяг страхових виплат, рівень виплат, страхова культура, довіра споживачів страхових послуг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Балук Н. Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 151-156. 

Охарактеризовано динаміку основних показників розвитку страхового ринку України та ситуацію з представництвами, філіями, відділеннями і дирекціями більшості страхових компаній, представлених в областях Західного регіону. Обґрунтовано необхідність використання у налагодженні взаємин між страховиком та страхувальником інструментів комунікаційної політики. За результатами опитування експертів визначено вплив на поведінку потенційних і діючих споживачів страхових послуг на регіональному ринку основних, синтетичних та вербальних комунікаційних засобів. Сформовано низку рекомендацій для вітчизняних страхових компаній щодо розробки програми промоції страхових послуг для фізичних осіб. 
поведінка споживачів страхових послуг, основні комунікаційні засоби, синтетичні комунікаційні засоби, неформальні вербальні комунікації, вплив засобів на поведінку страхувальників Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Балук Н. Р. Моделювання показників страхової культури споживачів / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 152-158. 

Визначено сучасні підходи до тлумачення поняття «страхова культура», доведено необхідність моделювання показників страхової культури споживачів. Охарактеризовано можливості якісного, опосередкованого і кількісного вимірювання показників страхової культури споживачів. Виокремлено складові елементи та показники страхової культури. Подано результати проведеного соціологічного дослідження у формі анкетного опитування дійсних і потенційних споживачів страхових послуг Західного регіону, на основі яких запропоновано розрахунок значення страхової культури та окремих її складових. Шляхом моделювання та кількісного оцінювання окремих показників страхової культури споживачів їх об’єднано в інтегральний коефіцієнт страхової культури. 
страхова культура, споживачі, моделювання, показники 


Веб-майстер П. Попадюк