Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Барна Марта ЮріївнаБарна Марта Юріївна

доктор економічних наук, доцент

доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: martabarna@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Барна М. Ю. Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств торгівлі / М. Ю. Барна // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 170-171.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.37:65.012
Барна М. Ю. Аналіз чинників зовнішнього впливу на внутрішню торгівлю України та Львівської області / М. Ю. Барна // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 48-55.

Літер.: 9


Встановлено наявність впливу чинників зовнішнього середовища інституційно-трансформаційного, економічного й соціального характеру на внутрішню торгівлю України та Львівської області. Використання кореляційно-регресійного аналізу було спрямоване на дослідження впливу чинників на формування товарообігу у площинах, однією з яких є визначення взаємозв’язку товарообігу України та чинників впливу із зовнішнього середовища. Здійснено перевірку показників на мультиколінеарність і виявлено корельованість предикторів на основі використання офіційних статистичних даних шляхом моделювання. Отримано багатофакторні економетричні моделі, перевірку якості яких здійснено за допомогою коефіцієнта множинної кореляції, коефіцієнта детермінації, критерію Фішера, критерію Стьюдента. Отримані дані оцінки на основі моделі вказують на наявність стійкого зв’язку між товарообігом і включених до моделі чинників. 
внутрішня торгівля, товарообіг, чинники, залежність 


Веб-майстер П. Попадюк