Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Берегова Галина ІванівнаБерегова Галина Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: gberegova@yahoo.com

Сторінки:СпівавториГладунський Василь НазаровичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.6:65.012.32; JEL D83, M54, M12, C12
Берегова Г. І., Гладунський В. Н. Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 126-131. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.126_u.php.

Літер.: 5


Розглядається Людина як складна відкрита система, як основна рушійна сила будь-якої соціально-економічної системи. На основі синергетичного підходу розкриваються можливості досягнення економічного ефекту окремою людиною у процесі виробничої діяльності, у процесі менеджменту та самоменеджменту. Наведено результати спостережень за діяльністю продавців одного з магазинів Львова та проілюстровано взаємозв’язок елементів синергізму з рівнями виторгу. На конкретних даних щотижневих виторгів математично обґрунтовано та графічно проілюстровано позитивний економічний ефект, який одержано здебільшого за синергії внутрішніх і зовнішніх характерних якостей продавців. Аргументується, що така синергія досягається завдяки самоорганізації та ефективному виконанню продавцями двох управлінських функцій управління покупцями та управління самим собою, в основі яких лежить принцип компромісу інтересів. Показано, що ефект самоорганізації досягається за умови поєднання фізичних, інтелектуальних, духовних, психічних, комунікаційних якостей продавців та одновекторного спрямування цих якостей. 
система, синергія, людина, управління, синергетичний ефект 


Веб-майстер П. Попадюк