Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Черчик Лариса МиколаївнаЧерчик Лариса Миколаївна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: larysa_ch@mail.ru, cherchyk.larysa@eenu.edu.ua

Сторінки:СпівавториМостенець Олександр ВолодимировичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.111.4:332.122
Черчик Л. М. Сутність і складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону / Л. М. Черчик, О. В. Мостенець // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 147-154.

Літер.: 6


На основі узагальнення наявних підходів до трактування сутності механізму запропоновано авторське визначення механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону як сукупності взаємопов’язаних норм, правил, прийомів, методів і важелів впливу, що забезпечують реалізацію поставлених цілей щодо забезпечення конкурентних переваг на основі ефективного використання рекреаційного потенціалу та конкурентної стратегії. Визначено принципи формування, мету та цілі функціонування, об’єкт і суб’єкт механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, розглянуто змістовне наповнення цих складових. Розроблено модель зазначеного механізму як послідовність етапів, націлених на підвищення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, формування та підтримку її конкурентних переваг. 
конкурентоспроможність, рекреаційна система регіону, механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, конкурентні переваги, рекреаційна сфера Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Черчик Л. М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах / Л. М. Черчик // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 178-182. 

Розглянуто альтернативні форми зайнятості, узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку зеленого туризму як однієї з форм самостійної зайнятості з метою вирішення низки соціально-економічних проблем у трудонадлишкових регіонах 
альтернативні форми зайнятості, самостійна зайнятість, зелений туризм, трудонадлишкові регіони ЦитуванняПавлов В. І., Черчик Л. М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи: монографія. Луцьк: Надстир’я, 1998. 124 c. {re2022.02.017.028}


Веб-майстер П. Попадюк