Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Фадєєва Ірина ГеоргіївнаФадєєва Ірина Георгіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Контакти: kafatp@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Фадєєва І. Г. Аналіз сучасної методології моделювання і регламентації бізнес-процесів на базі методів нечіткої логіки / І. Г. Фадєєва // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 214-222. 

Запропоновано методологію моделювання і регламентації бізнес-процесів підприємств на базі методів нечіткої логіки і теорії нечітких множин для автоматизованого управління процесами формування витрат у нафтогазодобувній промисловості, особливостями якої є масштабність, багатогранність, мінливість, апріорна та поточна невизначеність тощо. Розглянуто приклади використання методів нечіткої логiки для вирішення завдань планування. Запропонована методика нечіткого оперативного оцінювання витрат на буріння нафтових і газових свердловин. 
бізнес-процеси, методи нечіткої логіки, планування, моделювання, прийняття рішень 


Веб-майстер П. Попадюк