Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Федан РоманФедан Роман

доктор економічних наук, професор

ректор, Державна вища професійна школа (м. Ярослав, Польща); завідувач кафедри економіки і управління, економічний факультет, Жешувський університет (Польща); професор, Державна вища техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща)

Контакти: zim@pwste.edu.pl

Сторінки:СпівавториРейман КшиштофПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.1+352/354]:332.12; JEL O18, R32, R58
Rejman K., Fedan R. Determinants of regional and local development – their impact on socio-economic space [Детермінанти регіонального та місцевого розвитку: вплив на соціально-економічний простір]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2019. №2(92). P. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-1.

Літер.: 11


Очікувані просторові соціально-економічні зміни відбуваються в результаті раціонального планування та підтримки розвитку на регіональному та місцевому рівнях. Тривимірна модель місцевого самоврядування створює можливості для залучення громади до раціонального планування та менеджменту місцевих ресурсів, а також використання факторів виробництва. Це сприяє соціально-економічному розвитку та покращенню якості життя населення. Метою статті є визначення ролі та функціональної структури органів місцевого самоврядування у процесах формування регіональної та місцевої політики для забезпечення економічного зростання при дотриманні стандартів захисту навколишнього середовища. У статті наведено методичні підходи до трактування поняття «місцевий розвиток» і виміри, у яких доцільно це поняття вивчати, а саме соціально-культурний, природоохоронний та інфратехнічний. Авторами наводяться показники ефективності місцевого розвитку, що включають зростання зайнятості та рівня життя, технологічний розвиток та інновації, реструктуризацію економічної діяльності, розвиток соціальної та технічної інфраструктури тощо. Проаналізовано фактори місцевого розвитку з позиції традиційного та більш сучасного підходу. Особлива увага у статті звертається на напрями активізації соціально-економічного зростання Підкарпатського воєводства в контексті місцевого розвитку. Зокрема, зазначається, що політика місцевого та соціального розвитку має бути зорієнтована на забезпечення відносного балансу між соціальними потребами, функціями та простором менеджменту, усунення протиріч і конфліктів між суб’єктами економічної діяльності, оптимальне використання ресурсів громади та постійний моніторинг середовища громади для пошуку можливостей та уникнення загроз її розвитку. Зроблено висновки про те, що соціально-економічне зростання Підкарпатського воєводства є результатом ефективного функціонування місцевого самоврядування на всіх рівнях, ефективної економічної політики, використання власних ресурсів і фондів ЄС та іноземного капіталу. 
регіон, регіональна та місцева політика, місцеве самоврядування, економічний потенціал 


Веб-майстер П. Попадюк