Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Іванова Марина ІллівнаІванова Марина Іллівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Контакти: ma_riva@ukr.net

Сторінки:СпівавториПотьомкін Дмитро МиколайовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іванова М. І. Використання стохастичних методів моделювання при формуванні стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи / М. І. Іванова, Д. М. Потьомкін // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 48-54. 

Використання класичної концепції стратегічного управління витратами ускладнюється під час глобальної кризи, що супроводжується швидкою і непередбачуваною зміною зовнішнього середовища. Рекомендується промислове підприємство розглядати як динамічний об’єкт, на вхід якого подаються стратегічно прогнозовані обсяги готової продукції, а на виході одержується вартість ресурсів, необхідних для реалізації стратегії підприємства. Моделі змінних стану й нейромережі належать до стохастичних методів моделювання та можуть бути вдало використані при формуванні стратегії управління витратами, оскільки застосування цих методів дозволяє врахувати вплив факторів ймовірнісного характеру. 
стратегія управління витратами, ресурси підприємства, модель змінних стану, модель нейромережі 


Веб-майстер П. Попадюк