Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Іващук Олег ВалентиновичІващук Олег Валентинович

аспірант кафедри міжнародних відносин та дипломатії, навчально-науковий інститут міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина, Тернопільський національний економічний університет

Контакти: olegiiva16@ukr.net, o.v.ivashchuk@wunu.edu.ua

Сторінки:СпівавториЖивко Максим Андрійович

Заставний Андрій РомановичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9:338.242:316.32:332.1; JEL E27, F01, F20, Z10
Живко М. А., Заставний А. Р., Іващук О. В. Цивілізаційні виклики глобального економічного розвитку. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 131-142. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-16.

Літер.: 25


Обґрунтовано стратифікацію геопростору та виявлено на основі аналізу динаміки економічного зростання його просторові відмінності. Підтверджено вплив пандемії COVID-19 на сповільнення темпів економічного зростання та з’ясовано її негативні наслідки для інвестиційної сфери, адже різною є здатність країн адекватно реагувати на ці процеси. Визначено, що під впливом глобалізації світ виступає не як єдине ціле, а формується ядро розвинених країн і периферія, відбувається трансформація локальних цивілізацій. Акцентовано увагу на вивченні проблематики цінностей, які визначають стан розвитку суспільства. Проведено дослідження сутнісних характеристик цивілізацій та охарактеризовано ідеї основних європейських цивілізаційних шкіл. На основі концепції М. Рокіча визначено ознаки, що характеризують цінності. Підтверджено, що цінності, які домінують у суспільстві, є головним елементом культури. Деталізовано модель вимірювання культурної варіативності кроскультурної площини, яка була розроблена нідерландським психологом Г. Хофстеде, та проаналізовано вплив культурних особливостей на формування нової економіки. Проведено оцінювання дослідження «Всесвітній огляд цінностей» (World Values Surwey). Підтверджено, що через неможливість повноцінної самореалізації особистості активізуються міграційні процеси, аналіз яких показує тенденцію до зростання. Обґрунтовано, що невирішеними в сучасному світі залишаються питання щодо природи соціокультурної цілісності цивілізацій і цивілізаційної ойкумени, які пов’язані з релігійними відмінностями та демографічними процесами. Проведено оцінювання демографічної ситуації у світі та з’ясовано її зростаючу динаміку й регіональні асиметрії. Здійснено просторовий аналіз розподілу країн у глобальному просторі за домінуючими релігіями та виявлено основні тенденції розвитку світових релігій. Аргументовано роль зміцнення нематеріальної складової в структурі сучасного економічного відтворення. Підтверджено, що розвиток потенціалу країн і світу загалом відбувається в процесі поглиблення кроскультурних цивілізаційно-інтеграційних процесів. Сформульовано основні цивілізаційні виклики глобального економічного розвитку, що формуються під дією різновекторних процесів у світі (просторова асиметрія розвитку країн, універсалізація цінностей, соціокультурні відмінності, етнічні проблеми, релігійні розбіжності, демографічні та міграційні процеси). 
цивілізаційні виклики, глобальний економічний розвиток, соціально-культурні суперечності, міжцивілізаційна взаємодія, культурні особливості 


Веб-майстер П. Попадюк