Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Харічков Сергій КостянтиновичХарічков Сергій Костянтинович

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу економічного регулювання природокористування, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Контакти: skh_iprei@ukr.net

Сторінки:СпівавториВоробйова Олександра Анатоліївна

Дишловий Ігор МиколайовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Харічков С. К. Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор'ї / С. К. Харічков, О. А. Воробйова, І. М. Дишловий // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 23-30. 

Розглянуто наявний природно-ресурсний потенціал та можливості матеріально-технічної бази сфери рекреації та туризму в Українському Причорномор’ї. Проаналізовано стратегії розвитку рекреаційно-туристичної сфери за областями регіону. Виокремлено стратегічну мету розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор’ї та основні завдання для її досягнення. 
рекреація, туризм, природно-ресурсний потенціал, матеріально-технічна база, стратегія, Українське Причорномор’я ЦитуванняБуркинський Б. В., Степанов В. М., Харічков С. К. Еколого-економічні орієнтири стратегії сталого розвитку України. Проблеми сталого розвитку України: зб. наук. доп. Київ, 2001. С. 165-178. {re2018.03.029.004}


Веб-майстер П. Попадюк