Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Хомюк Наталія ЛеонідівнаХомюк Наталія Леонідівна

кандидат економічних наук

докторант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: nataljabilous@gmail.com

Сторінки:СпівавториПавліха Наталія ВолодимирівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:338.43; JEL O18, Q18, R58
Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Концептуальні підходи до розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 71-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-7.

Літер.: 18


Досліджено різноманітні типи розвитку сільських територій для обґрунтування концептуальних підходів його забезпечення в умовах реалізації реформи децентралізації. Виокремлено сталий, стійкий, зрівноважений, аграрний, соціально-економічний, сільськогосподарський, інтегрований, комплексний, перспективний типи розвитку сільських територій. Розкрито сутність понять «розвиток сільських територій» та «сільський розвиток» та запропоновано їх застосування як тотожних. Запропоновано розвиток сільських територій розглядати як соціо-еколого-економічний процес розширеного відтворення розвитку сільських територій, що забезпечує гармонійне зростання економічної, соціальної, демографічної, етнічної та екологічної сфер. Визначено, що поняття «стійкий», «зрівноважений», «збалансований» у науковій літературі розкрито у межах дослідження пріоритетів сталого розвитку сільських територій. Вважаємо, що комплексний розвиток сільських територій пов’язаний з децентралізацією та створенням об’єднаних територіальних громад, які розпоряджаються наявними природними, економічними, соціальними та фінансовими ресурсами. Визначено, що узагальнюючим критерієм, який характеризує розвиток сільських територій, є якість життя сільських жителів. На основі вивчення досвіду Європейського Союзу проаналізовано ймовірні шляхи розвитку сільських територій, при цьому обґрунтовано необхідність застосування інтегрованого підходу, тобто ідентифікацію розвитку сільських територій як диверсифікованого, пропорційного, комплексного тощо. 
розвиток сільських територій, децентралізація, типологія розвитку сільських територій, сталий розвиток сільських територій, якість життя сільських жителів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:338.43:334.012.74; JEL C80, O18, R58
Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 47-55. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-6.

Літер.: 10


Розкрито методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в Україні. Зазначено, що комплексний аналіз та оцінювання результатів розвитку сільських територій є невід’ємним етапом формування та реалізації стратегії диверсифікації розвитку сільських територій в Україні. Визначено базові методологічні принципи, на які потрібно спиратися під час аналізу та виявлення закономірностей розвитку сільських територій. Розглянуто методичні підходи до аналізу розвитку територій. Обґрунтовано, що визначення особливостей соціального, економічного та екологічного розвитку сільських територій дає можливість розробити дієві практичні рекомендації щодо диверсифікації розвитку окремої сільської об’єднаної територіальної громади. Розроблено методику аналізу розвитку сільських територій в Україні та виявлено етапи його здійснення: оцінювання розвитку сільських територій в Україні, діагностика розвитку сільських територій регіону, характеристика передумов диверсифікації розвитку сільських об’єднаних територіальних громад, моделювання та розроблення стратегічних напрямів диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, моніторинг змін у розвитку сільських територій та контроль за виконанням цілей диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації. 
аналіз розвитку сільських територій, децентралізація, сільська об’єднана територіальна громада, диверсифікація розвитку сільських територій, якість життя сільських жителів ЦитуванняХомюк Н. Л. Теоретичні підходи до трактування поняття «диверсифікація розвитку сільських територій». Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 7(72). С. 134-138. {re2019.01.047.001}

Хомюк Н. Л. Децентралізація як чинник диверсифікації розвитку сільських територій. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1(17). С. 85-91. {re2019.01.047.002}

Павліха Н. В., Хомюк Н. Л. Визначення сутності сільських категорій. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. № 19. С. 306-313. {re2019.01.047.003}

Хомюк Н. Л. Сутність поняття «сільський розвиток». Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 2-3 лютого 2018 р.). Херсон: Молодий вчений, 2018. С. 46-47. {re2019.03.071.007}


Веб-майстер П. Попадюк