Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Хумарова Ніна ІпполитівнаХумарова Ніна Іпполитівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

вчений секретар, старший науковий співробітник відділу економічного регулювання, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Контакти: iprei@odessa.ukrtel.net, iprei@nm.ru

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Хумарова Н. І. Методологічні засади екологічного планування: проблеми та перспективи впровадження / Н. І. Хумарова // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 136-143. 

Висвітлено такий важливий елемент системи організації управління природоохоронною діяльністю та формування природозберігаючої економіки, яким є планування впровадження і реалізації екологічної політики, її завдань та заходів. На основі проведеного аналізу стратегічних документів розвитку України у сфері природокористування визначено стан та перспективи розвитку екологічного планування в умовах ринкового середовища. 
екологічне планування, управління природокористуванням, природозберігаюча економіка, впровадження екологічної політики 


Веб-майстер П. Попадюк