Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Лазановський Петро ПетровичЛазановський Петро Петрович

доцент

доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства

Контакти: lazanovskyi@ukr.net

Сторінки:СпівавториГірняк Олег Михайлович

Онещак Оксана ЯрославівнаПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.64:334.722(477.83); JEL R11, R32
Лазановський П. П., Онещак О. Я. Аналітична оцінка надійності провадження підприємницької діяльності малими підприємствами Львівської області // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 121-130.

Літер.: 9


Акцентовано увагу на важливості розвитку підприємництва як основному напрямі діяльності в ринковій економіці. Визначено місце та роль малого підприємництва у формуванні фінансово-економічних і соціальних показників держави й окремих її регіонів. Проаналізовано результати розвитку підприємництва, у тому числі й малого, за основними статистичними показниками на загальнодержавному рівні та у Львівській області станом на 2010 та 2016 роки. Відзначено, що однією з важливих характеристик провадження підприємницької діяльності є її надійність. Наголошено на необхідності та можливості оцінки надійності провадження підприємницької діяльності на основі базових статистичних показників, зокрема Головних управлінь статистики областей. Запропоновано методологію аналітичного дослідження надійності провадження підприємницької діяльності та апробовано її на прикладі статистики малих підприємств Львівської області. Отримано значення часткових та інтегрального індекс-коефіцієнтів оцінки надійності провадження діяльності малими підприємствами Львівської області. Рекомендовано шкалу оцінки ступеня надійності підприємницької діяльності залежно від величини індексу надійності. Зроблено висновки щодо напрямів підвищення надійності провадження підприємницької діяльності на регіональному рівні та необхідності її аналітичного дослідження. 
підприємництво, підприємницька діяльність, надійність, малі підприємства, аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 65.014.1+655.5; JEL R1, М10
Лазановський П. П. Проблеми управління видавничою діяльністю на регіональному рівні / П. П. Лазановський, О. М. Гірняк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 153-159.

Літер.: 10


Підкреслено особливості видавничої діяльності (видавничої справи) та її значення в житті суспільства і держави. Наголошено на необхідності виділення видавничої діяльності в окремий блок у складі видавничої справи та розроблення самостійних заходів з управління нею. Проаналізовано результати видавничої діяльності за три роки в розрізі окремих областей України. Встановлено, що на сьогодні в усіх областях має місце значне зниження щорічних темпів видавничої діяльності як за кількістю назв, так і за їх тиражами. Наголошено на необхідності удосконалення управління видавничою діяльністю на основі висновків з аналізу. Проведено дослідження сучасного стану системи управління видавничою діяльністю на рівні регіону. Вказано на деякі недоліки наявних програм і планів управління видавничою справою на рівні областей і міст. Підкреслено доцільність розроблення заходів для вдосконалення управління в блоці «авторське середовище-видавництво (видавнича організація)». Запропоновано основні напрями вдосконалення управління видавничою діяльністю на регіональному рівні. Визначено, що перспективою подальших розвідок у досліджуваному напрямі є вибудовування ефективної системи регіонального управління видавничою справою загалом. 
видавнича діяльність, видавнича справа, регіон, видавнича продукція, аналіз, управління 


Веб-майстер П. Попадюк