Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Лібанова Елла МарленівнаЛібанова Елла Марленівна

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений економіст України

директор, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Лібанова Е. М. Теоретико-методологічне забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства / Е. М. Лібанова // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 188-189.ЦитуванняЗовнішня трудова міграція населення України / наук. рeд.: Е. М. Лібанова. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – 120 с. {re2016.04.022.017}

Населення України. Імперативи демографічного старіння / Е. М. Лібанова та ін. ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К.: АДЕФ-Україна, 2014. – 288 с. {re2016.04.045.017}

Либанова Э. М. Демографическое развитие Украины: проблемы и перспективы / Э. М. Либанова // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – К. : Принт-Експрес, 2000. – С. 49-61. {re2017.02.010.003}

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз / ред.: Е. М. Лібанова. К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2007. 367 с. {re2018.01.057.008}

Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. та ін. Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь. К.: 2013. Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/UNDP {re2018.01.057.009}

Перехід на ринок праці молоді України. Результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках / Е. М. Лібанова, О. Цимбал, О. Ярош, Л. С. Лісогор. Женева: Міжнародне бюро праці, 2016. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/documents/publication/wcms_536293.pdf {re2018.02.055.012}

Лібанова Е. М. (ред.), Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь. К.: НАН України, 2015. 363 с. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf {re2018.03.054.002}

Лібанова Е. М. Соціально-економічна політика держави та її вплив на зміну соціальної структури суспільства. Україна: аспекти праці. 1999. № 8. С. 18-28. {re2018.04.085.001}

Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. С. 11-26. {re2020.01.062.014}

Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / ред.: Е. М. Лібанова. К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2012. 404 с. {re2020.02.144.004}

Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір: монографія / ред.: Е. М. Лібанова. Київ, 2015. 356 с. {re2020.03.065.007}

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: монографія / ред. Е. М. Лібанова. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. 367 с. {re2020.03.071.001}

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект: монографія / ред. Е. М. Лібанова. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2015. 356 с. {re2020.03.071.002}

Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: монографія / ред. Е. М. Лібанова; відпов. за випуск: О. В. Макарова, О. М. Хмелевська. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2017. 368 с. {re2020.03.071.003}

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект: колективна монографія / ред. Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2015. 356 с. {re2021.01.029.017}

Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь / Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін.; ред. Е. М. Лібанова. К.: НАН України, 2015. 363 с. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf {re2021.01.044.017}


Веб-майстер П. Попадюк