Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Люткевич Ольга МихайлівнаЛюткевич Ольга Михайлівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Сторінки:СпівавториЛюткевич Вікторія БорисівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Люткевич О. М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 72-78. 

Показано необхідність поглибленого дослідження фінансів домогосподарств як складової фінансової системи країни. Систематизовано наявні підходи до визначення поняття «фінанси домогосподарств». З урахуванням напрацювань вітчизняних авторів уточнено сутність фінансових ресурсів домогосподарств та фінансового потенціалу домогосподарств регіону. 
фінансова діяльність, домогосподарство, фінанси, ресурси, потенціал, заощадження Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Люткевич О. М. Обґрунтування методологічних підходів до вибору активів регіону як об'єктів оцінки рівня капіталізації / О. М. Люткевич, В. Б. Люткевич // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 67-74. 

Визначається характер, особливості та місце активів регіону як об’єктів оцінки капіталізації в економічній системі регіону. Запропонована методологія, яка враховує економічний характер об’єктів оцінки і вигод від використання активів і розглядає капіталізацію доданої вартості як первинного доходу. 
регіон, оцінка, економічні активи, види економічної діяльності, додана вартість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.732:339.13:338.46(477)
Люткевич О. М. Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 106-114.

Літер.: 9


Аналізується вплив іноземного капіталу на функціонування ринку банківських послуг України. Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників. 
іноземний капітал, функціональний вплив, ринок банківських послуг, оціночні показники 


Веб-майстер П. Попадюк