Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Магас Василь Мар’яновичМагас Василь Мар’янович

кандидат економічних наук, доцент

докторант кафедри економіки підприємства, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: v_magas@ukr.net

Сторінки:СпівавториКантур Катерина СтепанівнаПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137:[338.45:665.7]:338.22(477); JEL L72, Q40
Магас В. М., Кантур К. С. Конкурентна політика на ринку нафтопродуктів України: загальнодержавний контекст і регіональна специфіка. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 111-119. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.111_u.php.

Літер.: 14


Досліджено особливості функціонування ринку нафтопродуктів України на загальнодержавному та регіональному рівнях. На цій підставі формулюються пропозиції щодо пріоритетних напрямів конкурентної політики, спрямованої на розвиток цього ринку. Першочергова увага акцентується на недопущенні картельних змов та узгодженої антиконкурентної політики на вітчизняному ринку нафтопродуктів шляхом удосконалення його інституційно-організаційного забезпечення та адаптації механізмів конкурентної політики до сучасних вимог і стандартів розвинених держав світу. Важливим засобом стимулювання конкуренції на ринку нафтопродуктів України є удосконалення інституційно-організаційного середовища його регулювання, а також викорінення низки інституційних дисфункцій, які перешкоджають його розвитку. Для цього пропонується адаптувати на вітчизняний ґрунт найбільш ефективні механізми ведення конкурентної політики, які знайшли своє застосування на ринках нафтопродуктів розвинених держав світу, будучи апробованими як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. Передусім це стосується підвищення прозорості ціноутворення за рахунок біржової та аукціонної торгівлі, а також посилення контролю за недопущенням картельних змов із залученням широкого кола державних інституцій, включаючи правоохоронні та безпекові органи, а також інститутів громадянського суспільства. 
ринок нафтопродуктів України, антиконкурентна поведінка, картельні змови, конкурентна політика, антимонопольне регулювання 


Веб-майстер П. Попадюк