Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Павлов Володимир ІвановичПавлов Володимир Іванович

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

завідувач кафедри фінансів і економіки природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

Контакти: kaf_financy@nuwm.rv.ua

Сторінки:СпівавториБорейко Володимир Іванович

Заремба Віталій Миколайович

Ляхович Ольга Олександрівна

Фесіна Юрій ГеоргійовичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.117.334.716.008.8:330.341.1
Павлов В. І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / В. І. Павлов, О. О. Ляхович // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 57-65.

Літер.: 9


Розкрито сутність форм державно-приватного партнерства (ДПП) з урахуванням особливостей їх застосування в інноваційній сфері. Виділено основні форми співпраці державного та приватного секторів в Україні. Приділено увагу прямим та непрямим формам участі держави в інноваційних проектах ДПП. 
державно-приватне партнерство, технологічні парки, податкові пільги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Павлов В. І. Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп / В. І. Павлов // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 229-231.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Павлов В. І. Інституціональні перетворення та їх вплив на регулюючі функції держави / В. І. Павлов, В. І. Борейко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 7-14. 

Досліджено вплив формальних і неформальних інститутів на розвиток економіки країни. Визначено, що невідповідність інституціонального середовища ринковим умовам господарювання спричинила невдачі трансформаційних реформ та несприйняття їх значною частиною населення в Україні. Запорукою успішності здійснення ринкових перетворень має стати вдосконалення регулюючих функцій держави та формування у громадян нового світоглядного бачення суспільних відносин. 
інститут, інституціональне середовище, економіка країни, ринкові умови, трансформаційні реформи, державне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.43:339]:316.334.2+330.15
Павлов В. І. Інституціональні детермінанти раціонального аграрного природокористування в регіоні / В. І. Павлов, В. М. Заремба, Ю. Г. Фесіна // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 105-113.

Літер.: 4


Досліджено сучасний стан функціонування аграрної економіки регіону. Визначено переваги і недоліки окремих сфер АПК в умовах членства країни в СОТ. Розглянуто роль інституціонального чинника в розвитку аграрної економіки. Приділено увагу необхідності раціоналізації аграрного природокористування регіону в умовах СОТ. Запропоновано створення об’єднань природокористувачів-аграрників для вирішення еколого-економічних проблем функціонування регіональної сфери аграрної економіки. 
конкурентоспроможність, СОТ, аграрна економіка, інститути, інституціональне середовище, раціональне природокористування, об’єднання природокористувачів-аграрників ЦитуванняПавлов В. І., Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком. Вісник економічної науки України. 2007. № 1(11). С. 119-124. {re2018.03.029.010}


Веб-майстер П. Попадюк