Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Скиба Марина ВалеріївнаСкиба Марина Валеріївна

кандидат наук з державного управління, доцент

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, факультет економіки, менеджменту та психології, Київський національний торговельно-економічний університет

Контакти: mv_skyba@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 352:330.342.146:332.146.2; JEL R10
Скиба М. В. Концептуальні засади публічного управління соціально-економічним розвитком регіону. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 35-45. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-4.

Літер.: 18


Здійснено аналіз наукових джерел, що присвячені проблематиці управління регіональним розвитком. З’ясовано, що в Україні за період становлення незалежності сформовано організаційно-правове підґрунтя для реалізації та здійснення державної регіональної політики, визначені основні засади регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні. Установлено, що в умовах продовження адміністративної реформи державна регіональна політика тісно пов’язана з упорядкуванням адміністративно-територіального устрою держави й реалізується органами державного управління та місцевого самоврядування у взаємодії з іншими учасниками процесу розроблення та забезпечення реалізації державної регіональної політики шляхом застосування системи методів, інструментів, засобів, заходів для досягнення визначених цілей, забезпечення ефективного, результативного, комплексного управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні. Наведено динаміку основних показників соціально-економічного розвитку на регіональному рівні та з’ясовано основні тенденції, що характеризували соціально-економічний розвиток на регіональному рівні впродовж 2014-2019 рр. Доведено, що органами публічного управління під час вироблення стратегічних, програмних рішень щодо управління регіональним розвитком мають бути враховані виклики, спричинені геополітичною ситуацією, пандемією, зміною клімату та ін. 
державна регіональна політика, регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток регіонів 


Веб-майстер П. Попадюк