Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Сус Тарас ЙосиповичСус Тарас Йосипович

кандидат економічних наук, доцент

докторант кафедри фінансів, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: taras.vik@ukr.net, taras.sus@pu.if.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.025(338.43:330.341.1)(477)(332.1), JEL G24, O13, Q16
Сус Т. Й. Фінансово-організаційні проблеми розвитку агроінновацій: національний і регіональний аспекти / Т. Й. Сус // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 135-141.

Літер.: 8


Розглянуто специфіку аграрного виробництва та його інноваційного розвитку, яка пов’язана з біологічними факторами виробництва та повільністю змін і досягнення бажаних характеристик родючості землі, видів рослин і тварин та їх продуктивності. Проведено аналіз інноваційного розвитку аграрного виробництва у світі за двома моделями: стимулювання попиту на інновації, що забезпечують підвищені екологічні вимоги до сільгоспвиробництва; реалізація інноваційної стратегії інтенсифікації сільгоспвиробництва. Розглянуто регіональну інноваційну систему аграрної сфери з позиції цілісної відкритої системи, яка взаємодіє з соціальними інституціями та організаціями, що здійснюють перетворення наукових знань у нові види технологій, енергоощадної техніки, конкурентоздатної продукції задля забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано першочергові завдання підвищення ефективності агросфери, зокрема створення сприятливих фінансово-економічних і правових умов для формування національної інноваційної системи, яка базується на підході стимулювання попиту на інновації та її успішного розвитку. 
інновації, фінансування, аграрна сфера, інноваційний розвиток, стратегія 


Веб-майстер П. Попадюк