Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Ткачук Ірина ЯрославівнаТкачук Ірина Ярославівна

кандидат економічних наук

асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: i_kobelia@mail.ru, i.tkachuk@chnu.edu.ua, tkachuk.iryna.it@gmail.com

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.563:061.2](477)
Ткачук І. Я. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України / І. Я. Ткачук // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 124-135.

Літер.: 10


Проведено комплексне дослідження фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України у регіональному розрізі (24 області, АРК і міста зі спеціальним статусом – Київ і Севастополь) за період 2006-2013 рр. Виявлено суттєві диспропорції у його формуванні як загалом, так і в розрізі окремих джерел. Доведено, що наперекір думці про переважання у структурі доходів громадських організацій України надходжень з Державного бюджету та від міжнародних донорів (в основному міжнародних грантів), левова частка таких надходжень перебуває у розпорядженні громадських організацій м. Києва та присутня у мінімальних обсягах чи зовсім відсутня у розпорядженні громадських організацій інших адміністративно-територіальних одиниць. Запропоновано заходи із згладжування наявних диспропорцій шляхом вдосконалення наявних Регіональних програм розвитку громадянського суспільства. 
громадські організації, громадянське суспільство, фінансове забезпечення, джерело фінансування, регіональні аспекти 


Веб-майстер П. Попадюк