Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Томчук Олеся ВалеріївнаТомчук Олеся Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, економічний факультет, Донецький національний університет

Контакти: o.tomchuk@donnu.edu.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:331.5(477.44); JEL I31, J08, J24, D70
Томчук О. В. Людський потенціал у системі соціально-економічного розвитку регіону: проблеми і перспективи Вінницької області. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 71-80. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-8.

Літер.: 16


Здійснено аналіз динаміки людського потенціалу в системі чинників соціально-економічного розвитку Вінницької області. Виявлено, що попри певні позитивні зрушення в соціально-економічній ситуації у регіоні та в оцінці параметрів його людського розвитку відносно інших регіонів України Вінницька область втрачає свій людський потенціал унаслідок негативної демографічної ситуації та міграції населення в інші регіони та країни. Доведено, що основна причина такої динаміки пов’язана зі застарілою структурою економіки регіону, переважанням аграрного сектору, відсутністю прогресивних трансформацій у розвитку високотехнологічних секторів економіки. Вагомим чинником є низький рівень урбанізації території області, що зумовлює поширення менш привабливих умов праці та менш комфортних умов життєдіяльності. Без забезпечення прогресивних структурних змін в економіці та системі розселення втрати людського потенціалу будуть тривати. 
людський розвиток, людський потенціал, регіон, структура економіки регіону, урбанізація, умови життєдіяльності 


Веб-майстер П. Попадюк