Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Цімболинець Ганна ІванівнаЦімболинець Ганна Іванівна

асистент кафедри міжнародних економічних відносин, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: annatsimbolynets@gmail.com

Сторінки:СпівавториХиминець Володимир ВасильовичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1; JEL R50
Химинець В. В., Цімболинець Г. І. Історико-культурна спадщина як чинник стимулювання економічного розвитку регіону. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 57-64. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-6.

Літер.: 6


Висвітлюється роль культурної спадщини в соціально-економічному розвитку регіонів і громад, а саме її значення для потенційних можливостей розвитку туристично-рекреаційної галузі. Запропоновано модель використання культурної спадщини на регіональному й локальному рівнях з метою створення туристично-рекреаційного кластера «Невицький замок». Для розвитку території розроблено методику залучення внутрішніх інвестицій у вигляді коштів трудових мігрантів, бюджетних асигнувань усіх рівнів і ресурсів малого бізнесу. Проаналізовано сучасний стан та особливості територіальної організації туристичного потенціалу Закарпатської області. Сформовано конкретні пропозиції щодо імплементації державно-приватного партнерства на прикладі туристично-рекреаційного кластера «Невицький замок», завдяки якому кожен учасник такої взаємодії отримує можливість задовольнити власний інтерес. Науково обґрунтовано створення відповідних умов у реальному секторі економіки для повернення трудових мігрантів і продуктивного використання їхніх заощаджень, а також для реалізації ініціативи Президента України «Повертайся і залишайся» та ініційованої урядом програми кредитування мікро – та малого бізнесу. Рекомендовано системне використання культурної спадщини як важливого фактора соціального, економічного і духовного розвитку територій різного адміністративного рівня. 
туристично-рекреаційний кластер, культурна спадщина, державно-приватне партнерство, регіональний розвиток 


Веб-майстер П. Попадюк