Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Євдокименко Валерій КириловичЄвдокименко Валерій Кирилович

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри економіки підприємства, факультет фінансів, підприємництва та обліку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; професор кафедри обліку і оподаткування, ПВНЗ «Буковинський університет»

Контакти: naukviddil@gmail.com

Сторінки:СпівавториВиклюк Ярослав Ігорович

Карвацький Максим Володимирович

Ляхов Сергій Олександрович

Прядко Володимир Васильович

Юрій Едуард ОлександровичПублікаціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК ; JEL
Євдокименко В. К. Актуальне дослідження проблеми формування регіональних систем управління відходами. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 167-168. URL: http://re.gov.ua/doi/re2020.02.167_u.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.14/.17
Прядко В. В. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 69-80.

Літер.: 12


Розглянуто суть та обґрунтовано об’єктивну необхідність вдосконалення оцінки фінансового стану підприємств як основних суб’єктів економічних відносин. На основі аналізу наявних методологічних підходів запропоновано вдосконалену методику інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання як інструменту регулювання їх економічної поведінки в умовах мінливого середовища. Запропонована власна альтернативна методика поділу показників фінансового стану на нормовані та тенденційні. Доводяться переваги запропонованої методики. 
фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансовий стан, фінансові коефіцієнти, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт оборотності, нормативні показники, тенденційні показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Євдокименко В. К. Оцінка ефективності бюджетування в системі фінансових важелів управління в адміністративно-територіальних одиницях / В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 195-199. 

Обґрунтована необхідність оцінки ефективності розробляння бюджетів адміністративно-територіальних одиниць у контексті об’єктивної потреби постійного зростання частки власних доходів у доходах місцевих бюджетів. Показано, що ефективне управління в регіонах об’єктивно потребує, поряд з іншим, оцінки ступеня залученості наявних потенцій щодо поповнення дохідної частини бюджетів. Запропоновані система відповідних кількісних показників та порядок кредитно-рейтингової оцінки органів місцевого самоврядування. Представлено схему механізму визначення ефективності формування бюджету адміністративно-територіальної одиниці. 
бюджет, фінансові ресурси, власні доходи, закріплені доходи, бюджетне покриття, бюджетна результативність, бюджетна забезпеченість, індекси валової доданої вартості Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Євдокименко В. К. Проблеми регулювання державного соціально-економічного розвитку країни / В. К. Євдокименко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 264-265.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 004.942:519.876.5
Євдокименко В. К. Застосування нечіткої логіки для вдосконалення визначення потоків рекреантів за допомогою "модифікованої гравітаційної" моделі / В. К. Євдокименко, Я. І. Виклюк, С. О. Ляхов // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 198-213.

Літер.: 15


Запропоновано метод розрахунку показників атрактивності території на базі нечіткої логіки. Вдосконалено «модифіковану гравітаційну» модель, що використовується для прогнозування кількості потенційних рекреантів з допомогою даного методу. Здійснено розрахунки з використанням нової моделі і наведений порівняльний аналіз отриманих результатів. 
атрактивність, нечітка логіка, гравітаційна модель, рекреаційні потоки 


Веб-майстер П. Попадюк