Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Жаліло Ярослав АнатолійовичЖаліло Ярослав Анатолійович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Контакти: zhalilo@ief.org.ua

Сторінки:ПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:339.922(477); JEL O18, R13, R58
Жаліло Я. А. Проблеми формування інклюзивного розвитку регіонів України в умовах європейської інтеграції. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 10-20. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.010_u.php.

Літер.: 18


У статті визначено основні напрями та чинники модифікації підходів до регіонального розвитку в сучасній економіці. Обґрунтовано об’єктивність переходу від патерналістської моделі регіональної політики до формування в регіоні середовища, «сприятливого для розвитку». Показано сучасні виклики для політики регіонального розвитку України, обумовлені модифікацією її об’єкта через адаптаційні реакції національної економіки на кризові виклики комплексного походження, які безпосередньо вплинули на структурні зміни в економіках регіонів. Обґрунтовано обумовленість інституційною сформованістю локальної спільноти її спроможності скористатися позитивним потенціалом системних реформ, визначено інституційні передумови дієздатності локальних громад у формуванні та реалізації стратегій розвитку регіонів. Сформовано рекомендації щодо сучасних методологічних засад регулювання та стимулювання регіонального розвитку в Україні, врегулювання його нормативно-правового забезпечення для адаптації до європейських норм та практик, зокрема імплементації Угоди про асоціацію України та ЄС і врахування складових європейської Політики зближення, механізмів консолідації фінансових ресурсів розвитку на регіональному та національному рівнях. 
регіональний розвиток, регіональна політика, інклюзивний розвиток, територіальний розвиток, сталий розвиток, Державний фонд регіонального розвитку ЦитуванняБіла С. О. (ред.), Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Жук В. І. та ін. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. К.: НІСД, 2011. 80 c. {re2018.03.010.006}

Жаліло Я. Чи з іскри полум’я займеться, або сім викликів для нового етапу децентралізації. Дзеркало тижня. 2018. 3-9 листопада. {re2019.02.026.004}

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / наук. ред. Я. А. Жаліло. Київ: НІСД, 2019. 192 c. {re2019.03.003.006}

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. К.: НІСД, 2009. 336 с. {re2020.01.123.007}

Нова регіональна політика для нової України: аналітична доповідь / Жаліло Я. А., Жук В. І., Снігова О. Ю. та ін. К.: Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 36 с. {re2020.01.172.006}

Державне управління регіональним розвитком України: монографія / заг. ред.: В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло. К.: НІСД, 2010. 288 с. {re2020.03.035.003}

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова та ін.; наук. ред. Я. А. Жаліло. К.: НІСД, 2019. 192 с. {re2020.04.032.003}


Веб-майстер П. Попадюк