Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.031

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45:621(1–73)
Кузьмін О. Є. Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, О. І. Бала // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 31-41.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Розглянуто основні підходи до визначення виду корпоративної культури підприємств. Розглянуто можливість їх застосування, на прикладі машинобудівних підприємств Львівської області. Запропоновано удосконалити типологію корпоративної культури із врахуванням способу впливу корпоративної культури на розвиток підприємства.

Ключові слова:

корпоративна культура, види корпоративної культури, підприємства машинобудування Львівської області, інструменти визначення виду корпоративної культури

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.42:339.924(477)
Папп В. В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Папп // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 23-31.

Літер.: 5


Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв’язків України, виокремлено їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу запропоновано напрями структурування вітчизняної економіки відповідно до вимог ЄС, з метою активізації євроінтеграційних процесів України. 
економіка, структура, інтеграція, глобалізація, процес, зовнішньоекономічна діяльність, світове господарство, інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк