Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.050

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:336(477.84)
Оприсок М. Д. Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів / М. Д. Оприсок // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 50-57.
Літер.: 5

Автори

Анотація

Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме – формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методу формування бюджетів, яка полягає у різниці підходів до визначення проблем та різному переліку інструментів їх вирішення.

Ключові слова:

бюджетна політика, бюджетне фінансування, регіональна економічна система, регіональний менеджмент, регіональний розвиток, трансферти

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.145:711
Кривов'язюк І. В. Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / І. В. Кривов'язюк, Т. В. Балик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 42-49.

Літер.: 11


Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обґрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, широкого використання мотивуючих критеріїв, посилення контролю. 
управління містобудуванням, регіональний розвиток, концепція управління, стратегія містобудівного розвитку, генеральний план Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.42:339.924(477)
Папп В. В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Папп // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 23-31.

Літер.: 5


Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв’язків України, виокремлено їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу запропоновано напрями структурування вітчизняної економіки відповідно до вимог ЄС, з метою активізації євроінтеграційних процесів України. 
економіка, структура, інтеграція, глобалізація, процес, зовнішньоекономічна діяльність, світове господарство, інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк