Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.057

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:001.891.7:330.111.4
Губані Г. Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил / Г. Г. Губані // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 57-63.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально-економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної моделі продуктивних сил регіону на прикладі Закарпатської області.

Ключові слова:

регіон, регіональна діагностика, продуктивні сили, еталонна модель, теоретичні проблеми

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336(477.84)
Оприсок М. Д. Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів / М. Д. Оприсок // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 50-57.

Літер.: 5


Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме – формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методу формування бюджетів, яка полягає у різниці підходів до визначення проблем та різному переліку інструментів їх вирішення. 
бюджетна політика, бюджетне фінансування, регіональна економічна система, регіональний менеджмент, регіональний розвиток, трансферти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.42:339.924(477)
Папп В. В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Папп // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 23-31.

Літер.: 5


Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв’язків України, виокремлено їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу запропоновано напрями структурування вітчизняної економіки відповідно до вимог ЄС, з метою активізації євроінтеграційних процесів України. 
економіка, структура, інтеграція, глобалізація, процес, зовнішньоекономічна діяльність, світове господарство, інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.2:330.111.62+34
Новоторов О. С. Економіко-правові аспекти власності на землю / О. С. Новоторов // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 7-13.

Літер.: 7


Досліджуються еволюція уявлення про економіко-правову суть власності на землю та її вплив на характер земельних відносин, обґрунтовуються напрями їх подальшої оптимізації. 
земельні відносини, земельна реформа, форми господарювання 


Веб-майстер П. Попадюк