Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.115

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:336.25

Літер.: 2

Автори

Анотація

Проаналізовані показники, що впливають на ефективність банківської діяльності. Пропонуються два підходи для оцінки мінімально характерного розміру банку, при якому можливе здобуття прибутку від його фіксованого посередництва.

Ключові слова:

страхування вкладів, ризики в економіці, процентна маржа, процентні ставки, процентний дохід, кредитно-депозитні операції, валютні інструменти, фінансове посередництво

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.732:339.13:338.46(477)
Люткевич О. М. Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 106-114.

Літер.: 9


Аналізується вплив іноземного капіталу на функціонування ринку банківських послуг України. Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників. 
іноземний капітал, функціональний вплив, ринок банківських послуг, оціночні показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336(477.84)
Оприсок М. Д. Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів / М. Д. Оприсок // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 50-57.

Літер.: 5


Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме – формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методу формування бюджетів, яка полягає у різниці підходів до визначення проблем та різному переліку інструментів їх вирішення. 
бюджетна політика, бюджетне фінансування, регіональна економічна система, регіональний менеджмент, регіональний розвиток, трансферти 


Веб-майстер П. Попадюк