Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.219

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.47:338.49(477)
Шеремета М. Я. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / М. Я. Шеремета // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 219-226.
Літер.: 14

Автори

Анотація

В період трансформаційних перетворень в українській економіці, входження України в міжнародний глобалізований простір усе більше уваги необхідно надавати проблемі створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні і входження їх у міжнародну транспортну систему.

Ключові слова:

міжнародний транспортний коридор, транспортна інфраструктура, транзит

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:338.43(477)
Стадницький Ю. І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 211-219.

Літер.: 6


Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельної галузі України доцільно здійснювати в регіонах, де у значних обсягах вирощується відповідна сировина. Для вибору оптимального місця та доцільної потужності підприємств може бути використана модель виробничо-транспортної задачі. 
виробництво біопалива, розміщення підприємств з виробництва біодизеля, ринок біопалива 


Веб-майстер П. Попадюк