Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.190

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77.067.22
Рисін М. В. Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції / М. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 190-197.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Розглянуто еволюцію теорій кредиту з метою визначення його економічної сутності. Узагальнено теоретичні підходи до поняття «довгостроковий кредит» у сучасній вітчизняній економічній науці та визначено його функції.

Ключові слова:

довгостроковий кредит, функції кредиту, теорії кредиту, банки

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.722.11
Рисін В. В. Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики / В. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 139-145.

Літер.: 12


Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності трансформаційної функції банків та особливостей її прояву у сучасній банківській справі. Визначено значення ресурсної політики у процесі управління трансформацією ресурсів банків. 
банки, банківські ресурси, трансформація ресурсів, ресурсна політика банку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:330.322:330.3(477)
Кльоба Л. Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 183-190.

Літер.: 8


У процесі інвестиційної діяльності важливе значення має інвестиційна політика банку – сукупність заходів інвестиційного менеджменту, які спрямовані на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення банками процесу розробки та реалізації інвестиційної політики. 
інвестиційна політика банку, інвестиційні програми, трансформація економіки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.2(477)
Кашпер Л. П. Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні / Л. П. Кашпер // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 165-171.

Літер.: 8


Здійснено ретроспективний аналіз виникнення і розвитку інституту іпотеки землі. Аналізується нормативна база регулювання земельних іпотечних відносин. На основі дослідження окреслено проблеми та подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази України. 
іпотека землі, іпотечний банк, законодавство, правове регулювання іпотеки 


Веб-майстер П. Попадюк