Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.172

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(477.82)
Олександренко І. В. Особливості формування інвестиційних ресурсів Волинської області в умовах руху іноземного капіталу / І. В. Олександренко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 172-183.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Розглянуто теоретичні основи формування інвестиційних ресурсів регіону. Досліджено джерела формування інвестиційних ресурсів Волинської області. Визначено фактори, які впливають на потік іноземного капіталу в регіоні. Обґрунтовано необхідність розробки комплексної регіональної стратегії залучення іноземних інвестицій.

Ключові слова:

інвестиційні ресурси, іноземний капітал, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, регіональна стратегія

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.732:339.13:338.46(477)
Люткевич О. М. Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 106-114.

Літер.: 9


Аналізується вплив іноземного капіталу на функціонування ринку банківських послуг України. Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників. 
іноземний капітал, функціональний вплив, ринок банківських послуг, оціночні показники Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:330.34
Білик Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні / Р. Р. Білик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 91-99.

Літер.: 5


Розкрито суть поняття природно-ресурсного потенціалу території. Досліджені питання соціально-економічної оцінки природних ресурсів. Визначені пріоритетні напрямки формування регіональної стратегії сталого природокористування, основні завдання та важелі її реалізації. 
природно-ресурсний потенціал, стале природокористування, регіональна стратегія розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:332.2(477)
Кашпер Л. П. Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні / Л. П. Кашпер // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 165-171.

Літер.: 8


Здійснено ретроспективний аналіз виникнення і розвитку інституту іпотеки землі. Аналізується нормативна база регулювання земельних іпотечних відносин. На основі дослідження окреслено проблеми та подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази України. 
іпотека землі, іпотечний банк, законодавство, правове регулювання іпотеки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 630*6:330.3[339.9+332.1]
Дейнека А. М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні / А. М. Дейнека // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 99-105.

Літер.: 7


Проаналізовано історичний розвиток ідей сталого управління лісовим господарством у контексті концепції сталого розвитку. Охарактеризовано міжнародні процеси щодо критеріїв та індикаторів менеджменту сталого лісового господарства. Обґрунтовано доцільність запровадження нових підходів і стратегій міжнародної та регіональної лісової політики. 
еколого-економічні проблеми, критерії та індикатори, менеджмент лісового господарства, сталий розвиток 


Веб-майстер П. Попадюк