Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.091

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:330.34
Білик Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні / Р. Р. Білик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 91-99.
Літер.: 5

Автори

Анотація

Розкрито суть поняття природно-ресурсного потенціалу території. Досліджені питання соціально-економічної оцінки природних ресурсів. Визначені пріоритетні напрямки формування регіональної стратегії сталого природокористування, основні завдання та важелі її реалізації.

Ключові слова:

природно-ресурсний потенціал, стале природокористування, регіональна стратегія розвитку

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.31:330.3
Пунько Б. М. Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця / Б. М. Пунько // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 84-91.

Літер.: 10


Подано обґрунтування розробки методики визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця, удосконалено алгоритми виявлення керівника-інтелектуала для управлінської діяльності у сферах державного управління і підприємницької діяльності. Сформульовано перелік основних фахових рис сучасного управлінця, власне на виявлення яких націлена дана методика. 
психолого-управлінський профіль, інтелектуальний рівень, алгоритми виявлення керівника-інтелектуала, управлінська діяльність Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:001.891.7:330.111.4
Губані Г. Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил / Г. Г. Губані // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 57-63.

Літер.: 7


Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально-економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної моделі продуктивних сил регіону на прикладі Закарпатської області. 
регіон, регіональна діагностика, продуктивні сили, еталонна модель, теоретичні проблеми 


Веб-майстер П. Попадюк