Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.084

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.31:330.3
Пунько Б. М. Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця / Б. М. Пунько // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 84-91.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Подано обґрунтування розробки методики визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця, удосконалено алгоритми виявлення керівника-інтелектуала для управлінської діяльності у сферах державного управління і підприємницької діяльності. Сформульовано перелік основних фахових рис сучасного управлінця, власне на виявлення яких націлена дана методика.

Ключові слова:

психолого-управлінський профіль, інтелектуальний рівень, алгоритми виявлення керівника-інтелектуала, управлінська діяльність

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342:338.911:330.151+339.5
Кульчицький Я. В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики / Я. В. Кульчицький // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 77-84.

Літер.: 18


Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обґрунтовано необхідність виокремлення соціально-екологічних відносин у системі економічних відносин суспільства. Проаналізовано концепцію стійкого розвитку та особливості еколого-економічних інструментів у розвинених країнах. Запропоновано авторське трактування поняття «екологізація економічних систем». 
економічні системи, постіндустріальна парадигма, екологічна парадигма економічної теорії, постіндустріальне (інформаційне) суспільство, глобалізація, економічна компаративістика, стійкий розвиток, екологізація економічних систем Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.15:504.062.2:330.3
Хвесик М. А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку / М. А. Хвесик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 64-76.

Літер.: 9


Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові підходи щодо формування інституціонального простору взаємодії міжнародних організацій природоохоронного характеру та урядів окремих країн. 
природокористування, еколого-економічне регулювання, ресурсоекономічний чинник, екологічна стратегія, інституціональний простір 


Веб-майстер П. Попадюк