Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.064

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15:504.062.2:330.3
Хвесик М. А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку / М. А. Хвесик // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 64-76.
Літер.: 9

Автори

Анотація

Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові підходи щодо формування інституціонального простору взаємодії міжнародних організацій природоохоронного характеру та урядів окремих країн.

Ключові слова:

природокористування, еколого-економічне регулювання, ресурсоекономічний чинник, екологічна стратегія, інституціональний простір

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:001.891.7:330.111.4
Губані Г. Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил / Г. Г. Губані // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 57-63.

Літер.: 7


Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально-економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної моделі продуктивних сил регіону на прикладі Закарпатської області. 
регіон, регіональна діагностика, продуктивні сили, еталонна модель, теоретичні проблеми 


Веб-майстер П. Попадюк