Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.01.226

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.722:658
Потай О. А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / О. А. Потай // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 226-235.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливу екологічного менеджменту на підприємстві та запропоновано класифікацію його нормативного забезпечення (на національному та міжнародному рівнях).

Ключові слова:

екологічний менеджмент, сталий розвиток, підприємство, нормативне забезпечення

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 630*6:330.3[339.9+332.1]
Дейнека А. М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні / А. М. Дейнека // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 99-105.

Літер.: 7


Проаналізовано історичний розвиток ідей сталого управління лісовим господарством у контексті концепції сталого розвитку. Охарактеризовано міжнародні процеси щодо критеріїв та індикаторів менеджменту сталого лісового господарства. Обґрунтовано доцільність запровадження нових підходів і стратегій міжнародної та регіональної лісової політики. 
еколого-економічні проблеми, критерії та індикатори, менеджмент лісового господарства, сталий розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.47:338.49(477)
Шеремета М. Я. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / М. Я. Шеремета // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 219-226.

Літер.: 14


В період трансформаційних перетворень в українській економіці, входження України в міжнародний глобалізований простір усе більше уваги необхідно надавати проблемі створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні і входження їх у міжнародну транспортну систему. 
міжнародний транспортний коридор, транспортна інфраструктура, транзит 


Веб-майстер П. Попадюк