Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.076

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5:351.84:339.92:330.837
Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 76-85.
Літер.: 11

Автори

Анотація

Здійснено комплексний аналіз розвитку регіонів України та розглянуто вплив фінансової кризи. Запропоновано методологію розрахунку коефіцієнта економічного розвитку регіонів, яка ґрунтується на статистичних методах.

Ключові слова:

регіон, коефіцієнт економічного розвитку регіону, фінансова криза

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 172-180. 

Розглянуто систему вторинного ресурсокористування в регіонах України та ресурсно-виробничі диспропорції, що виникли в ній. Запропоновано класифікацію підприємств, що працюють на ринку вторинних ресурсів, в залежності від мети і сформованого профілю діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації виробничої інфраструктури за окремими видами відходів (макулатура, склобій, вторинні полімерні матеріали тощо). 
відходи, вторинні ресурси, підприємство, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Філонова І. Б. Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів / І. Б. Філонова // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 96-102. 

Висвітлено основні аспекти впливу фінансової глобалізації на діяльність банків; систематизовано проблемні чинники, які гальмують розвиток банківської системи України; визначено перспективні напрями сталого розвитку вітчизняного банківського ринку, розроблено пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості українських банківських установ з метою збереження їхніх конкурентних позицій на міжнародній арені. 
глобалізація, банківські системи, банки, фінансова криза Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6:330.837:005
Герасимчук З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 30-47.

Літер.: 25


Розглянуто основні теоретичні положення інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Виявлено інституційні особливості соціо-еколого-економічного розвитку України. Розроблено стратегічні підходи до фінансування інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Запропоновано інструменти, що характерні для інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. 
інституційні інструменти стимулювання, інституційні інструменти мотивації, інституційне забезпечення, стимулювання сталого розвитку регіону, інституції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92:[338.45:37]
Комарницький І. Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / І. Ф. Комарницький, А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 220-228.

Літер.: 15


Розкрито особливості впливу економічного, політичного, технологічного, культурного контекстів глобалізації на функціонування міжнародного та українського ринків освітніх послуг; охарактеризовано зміни, які вносить у функціонування європейського та українського ринків освітніх послуг Болонський процес. 
міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг, глобалізація, Болонський процес 


Веб-майстер П. Попадюк