Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.109

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658:330.133.1
Палига Є. М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 109-117.
Літер.: 9

Автори

Анотація

Розкрито соціально-економічну сутність сучасних корпорацій з позицій інституціональної теорії, сформульовано основні цілі корпоративних структур з урахуванням інтересів різних соціальних груп, що мають відношення до корпорації. На базі ціннісно-орієнтованої концепції зростання корпорації обґрунтовано важливість використання стратегії зростання за рахунок створення споживчої ренти та розроблено методологію формування і управління ланцюжком створення споживчої цінності, що лежить в основі організації сучасного бізнесу.

Ключові слова:

корпорація, економічне зростання, споживча цінність, рента

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Палига Є. М. Інституціональні проблеми корпоративного управління / Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 7-16. 

Через призму інструментарію нової інституціональної економіки розглядаються специфічні проблеми корпоративного управління у перехідній економіці з урахуванням особливостей режиму здійснення переходу в формі приватизації в Україні. Показано, що сформована в Україні модель корпоративного управління створює суттєві обмеження для інноваційного економічного розвитку. Сформульовано висновки щодо напрямів економічної політики, які покликані забезпечити більш вагомий внесок корпоративного управління у забезпечення стійкого розвитку економіки. 
корпорація, корпоративне управління, інститути, права, власність, контроль Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Величко В. В. Розвиток економіки Китаю у період політики реформ та відкритості (1978-2009 рр.) та його регіональні аспекти / В. В. Величко // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 141-149. 

Оцінено результати економічної реформи в Китаї впродовж останніх трьох десятиліть. Висвітлено розробку теоретичних основ реформи, в тому числі їх регіонального виміру, структуру, перебіг, основні напрямки та результати реформування економіки, а також найважливіші зрушення в регіональній політиці та регіональному розвиткові. 
політика «реформ та відкритості», ринкові засади, економічне зростання, регіональна політика, регіональний розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.13:338.462:334.012.64
Мікловда В. П. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області) / В. П. Мікловда, К. С. Товт // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 33-39.

Літер.: 9


Здійснено аналіз стану та тенденцій діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області), особливостей формування ефективного малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки регіону. Визначено особливості оцінки соціальної та економічної ефективності малих підприємств на регіональному ринку послуг. Виявлено суперечності діяльності малих підприємств на підставі отриманих результатів оцінки показників ефективності. 
мале підприємство, регіональний ринок послуг, ефективність, продуктивність праці, рентабельність, зайнятість Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.722:658
Потай О. А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / О. А. Потай // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 226-235.

Літер.: 10


Розглянуто питання становлення екологічного менеджменту як альтернативного напряму наукового знання та одного з найвищих пріоритетів підприємницької діяльності. Розкрито механізм управлінського впливу екологічного менеджменту на підприємстві та запропоновано класифікацію його нормативного забезпечення (на національному та міжнародному рівнях). 
екологічний менеджмент, сталий розвиток, підприємство, нормативне забезпечення 


Веб-майстер П. Попадюк