Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.140

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.354:330.341.1
Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 140-150.
Літер.: 19

Автори

Анотація

Розроблена методика оцінки інноваційного потенціалу регіону, який включає ресурсну і результативні складові, що дозволить формувати обґрунтовану науково-інноваційну політику розвитку регіону. Інноваційний процес запропоновано розглядати за стадіями: генерації, передачі, освоєння та використання знань.

Ключові слова:

інноваційний потенціал, інноваційний процес, оцінка, методологічні підходи

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз Г. Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 76-82. 

Доведено, що слабкими місцями в розвитку вітчизняного страхового ринку є надмірна закритість результатів його фінансової діяльності, обмеженість доступу страхувальників до інформації, що характеризує рівень фінансової надійності і платоспроможності конкретних страхових компаній. З позицій системного підходу і врахування інтересів страхувальників обґрунтовано вимоги до аналізу і оцінки результатів фінансової діяльності страхових компаній. 
фінансова надійність і платоспроможність, страхові компанії, страхувальники, аналіз, оцінка, системний підхід Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Захарчин Г. М. Активізація інноваційних процесів підприємств машинобудування на основі фактора інноваційної культури / Г. М. Захарчин // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 80-86. 

Висвітлюється роль інноваційної культури в інноваційному розвитку підприємств машинобудування, характеризуються проблемні аспекти, які гальмують інноваційну діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств, і в цьому контексті обґрунтовується стимулювальний ефект інноваційної культури. Розкривається взаємозв’язок інноваційного потенціалу з інноваційною культурою. Виділяються стабілізаційна та розвивальна інноваційні культури; а також пропонується до розгляду і практичного використання новий вид культури: культура станів і культура дії. Характеризуються головні принципи й функції інноваційної культури з особливим акцентом на мотиваційну функцію, яка узгоджує інтереси всіх учасників інноваційного циклу. Описуються каскадна і спіральна моделі інноваційної культури, які характеризують її життєвий цикл і визначають перспективи розвитку. 
інноваційна культура, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, мотивація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:336.77:330.341.1(477)
Пшик Б. І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Б. І. Пшик, В. Т. Сухаревич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 144-151.

Літер.: 2


Розглядаються джерела та проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Розроблено систему заходів щодо стимулювання діяльності фінансово-кредитних установ, спрямованої на розвиток інноваційних процесів. Запропоновано структуру механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності. 
інноваційний процес, інновація, фінансово-кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.716:330.341.1:332.1
Маслак О. О. Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, О. В. Григоренко // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 261-269.

Літер.: 11


Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості інноваційних проектів підприємств регіону. 
інноваційна діяльність, інноваційні проекти, машинобудівні підприємства 


Веб-майстер П. Попадюк