Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2011.04.177

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339/13:368(477)
Шірінян Л. В. Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 177-183.
Літер.: 4

Автори

Анотація

Проведено опитування населення з різним рівнем статку і проаналізовано відповіді на ключові питання анкети для перевірки дії закону ринкового попиту на страхування для малозаможних верств населення. Опитування виявило як позитивні, так і негативні результати. Висунуто і перевірено три гіпотези щодо наявності кореляції між рівнем статку, бажаною страховою премією і бажаним страховим відшкодуванням. Доведено, що для випадку страхування незаможних людей кореляція між бажаною премією і бажаним відшкодуванням є такою, що описується експоненціальним законом.

Ключові слова:

ринковий попит на страхування, мікрострахування, гіпотеза, ціна, страхова премія, страхове відшкодування, експоненціальний закон

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Шірінян Л. В. Мікрострахування - новий напрям розвитку страхової діяльності в Україні / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 141-150. 

Виконано класифікацію рівнів страхування за розміром страхового відшкодування, дано означення мікрострахування. Запропоновано механізми надання послуг мікрострахування. Перелічено потенційні постачальники послуг мікрострахування. Показано, що мікрострахування потребує донорів, державної підтримки, участі об’єднань страхових організацій України, підготовки стратегії розвитку мікрострахування. Проаналізовано основні ризики і чинники, що впливають на прийняття рішень страхувальниками щодо придбання полісів мікрострахування. Висвітлено ризики, які може привнести мікрострахування для постачальників таких послуг. 
мікрострахування, ризики, донори, постачальники послуг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Мазур О. Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу / О. Є. Мазур // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 55-62. 

Наведено систематизацію факторів ціноутворення, які класифіковано на п’ять найважливіших груп. Запропоновано компромісний підхід до структуризації цінових факторів із застосуванням ситуаційного аналізу бізнес-середовища. Розглянуто три варіанти ситуаційного аналізу факторів ціноутворення, які можуть бути використані українськими підприємствами в рамках стратегії скорочення витрат під час економічної кризи. Наявність чітких науково-методичних орієнтирів при дослідженні й аналізі факторів встановлення ціни дасть змогу підвищити загальну ефективність процесу ціноутворення за рахунок пришвидшення етапу виокремлення та дослідження найважливіших чинників без застосування надскладних методик. 
ціна, процес ціноутворення, фактори ціноутворення, ситуаційний аналіз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339. 922 (477. 87)
Дяченко Б. І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б. І. Дяченко, С. М. Рошко // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 86-92.

Літер.: 6


Проаналізовано зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат в умовах світової фінансової кризи. Зокрема, у першому розділі розглянуто вплив фінансової кризи на соціально-економічний розвиток окремих країн світу та України, у другому – проаналізовано динаміку зміни валового регіонального продукту, у третьому – досліджено негативний вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність товарами і послугами України та регіонів Українських Карпат. 
світова фінансова криза, зовнішньоторговельна діяльність, валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт, експорт, імпорт, регіони Українських Карпат Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368(477)
Козоріз Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 182-191.

Літер.: 10


Проаналізовано причини і проблеми, які гальмують розвиток страхового ринку України, і запропонована їх систематизація. Вказані шляхи розв’язання проблемних питань розвитку страхового ринку України. 
страховий ринок, страхові компанії, шахрайства у страхуванні, рівень страхових виплат 


Веб-майстер П. Попадюк