Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.01.003

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.012.74:[352/354+336]; JEL Н23, Н61, Н73
Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Адміністративно-фінансова децентралізація: цілі реформи та результати першого етапу. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 3-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-1.
Літер.: 8

АвториСторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:Патицька Христина Олегівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: pelechata@meta.ua

Сторінки:

Анотація

У науковій статті акцентовано увагу на результатах проходження першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації в Україні, який тривав чотири роки. Обґрунтовано доцільність розгляду децентралізації як механізму досягнення передовсім активізації економічного зростання в державі за принципом «знизу – вверх» за рахунок ефективного використання власних соціально-економічних ресурсів громад. Визначено основні цілі реформи в розрізі рівнів публічного управління та мету політики у сфері децентралізації. Обґрунтовано можливі ризики негативного впливу фіскальної децентралізації на економічне зростання країни на основі визначення особливостей реалізації реформи в західних країнах. Проведено аналіз інституційного супроводу реформи децентралізації в Україні. Проаналізовано особливості дотримання етапів реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зауважено дуалістичний підхід на концептуальному рівні до децентралізації в Україні. Обґрунтовано особливості формування ОТГ в Україні з позиції визначення кількості місцевих рад, які об’єдналися, та чисельності жителів, а також рівня фінансового забезпечення бюджетів таких адміністративно-територіальних формувань. Визначено основні проблеми формування та розвитку ОТГ в умовах завершення першого етапу реформування та можливі ризики, викликані такими проблемами.

Ключові слова:

адміністративно-фінансова децентралізація, цілі реформи, законодавче забезпечення децентралізації, об’єднані територіальні громади, спроможність

Посилання

    
  1. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.
  2. Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні: постанова Верховної Ради України від 4.06.2015 р. № 509-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19
  3. Романюк В. Оценка степени децентрализации государственного управления в РК. Виктор Романюк: сайт. 09.03.2007. URL: http://www.romanyuk.com/2007/03/post_7.html
  4. Boex J., Edwards B. The (Mis-) Measurement of Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending. Public Finance Review. 2016. Vol. 44(6). Pp. 788-810. DOI: https://doi.org/10.1177/1091142115616183.
  5. Olsen H. B. Decentralization and local governance. Module 1: Definitions and concepts. 2007, November. 26 p. URL: http://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/publikationen/Diverses/167288-decentralisation-local-governance_EN.pdf
  6. Shah A. Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies Progress, Problems, and the Promise. World Bank Policy Research Working Papers. Paper 3282. 2004, April. 47 p. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-3282.
  7. Tromme M., Volintiru C. Corruption Risks at the Local Level in the EU and EU Periphery Countries. 22 p. OECD: Website. 2018. URL: http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Tromme.pdf
  8. Dabla-Norris E., Wade P. The Challenge of Fiscal Decentralization in Transition Countries. IMF Working Papers. 2002. Vol. 103. 44 p. DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781451852707.001ISBN:9781451852707.


Веб-майстер П. Попадюк