Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.01.031

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:339.9; JEL R58
Копилюк О. І., Куцаб П. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 31-38. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-4.
Літер.: 10

АвториКопилюк Оксана Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: kopylyuk@ukr.net

Сторінки:Куцаб Пйотр

здобувач, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: kucab1@wp.pl

Сторінки:

Анотація

Розкрито значення транскордонного співробітництва у соціально-економічному розвитку прикордонних регіонів та обґрунтовано потребу розроблення його стратегічних напрямів. Визначено, що стратегія транскордонного співробітництва має бути одним з розділів державної регіональної та політики прикордонних територіальних утворень, містити основні операційні й тематичні цілі, охоплювати механізм фінансування та характеристику інструментів його забезпечення. Запропоновано авторський підхід до визначення основних етапів процесу формування стратегії транскордонної співпраці на регіональному рівні, розкрито їх зміст, функціональні характеристики та основні засади реалізації. Відзначено, що в практиці формування стратегії транскордонного співробітництва пріоритетне місце займає процедура обґрунтування обсягів і джерел фінансового забезпечення й вибір інструментів фінансування. Акцентовано, що стратегія транскордонного співробітництва, незалежно від ієрархічності її формування, має чітко визначати загальні довгострокові пріоритети співпраці в межах їх конкретизації, часового й фінансового виміру, гнучкості та несуперечливості, а стратегічні цілі мають відображати основні європейські цінності та сприяти конвергенції регіонів країн по обидва боки кордонів, досягненню довгострокових пріоритетів, конкурентних переваг і реалізації тематичних цілей їх розвитку.

Ключові слова:

стратегія транскордонного співробітництва, тематичні цілі, фінансове забезпечення, політика регіонального розвитку, суб’єкти та учасники транскордонної співпраці

Посилання

  
 1. Gerfert S. Cross-Border Cooperation: Transforming Borders. 2009. 45 p. URL: https://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf
 2. Литвишко О. М. Модели и формы трансграничного сотрудничества. Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 2(43). С. 171-178.
 3. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249264044.
 4. Експертний звіт щодо Програми Транскордонного Співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 рр. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych: сайт. URL: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/5215/report_full_pl-by-ua_ukr_30-10-2013.pdf
 5. Петров П. Ю. Стратегічне забезпечення транскордонного співробітництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3(107). С. 181-188.
 6. Practical Guide to Regional Foresight. European Communities: Website. 2001. Retrieved from: http://foresight.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20128en.pdf
 7. Цедік М. Г. Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка. 2012. Вип. 4. С. 255-261.
 8. Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна на 2014-2020: сайт. 2014. URL: https://www.pbu2020.eu/ua/pages/251
 9. Макогон Ю. Некоторые аспекты развития трансграничного сотрудничества на восточных границах Украины. Docplayer: сайт. 2008. URL: http://docplayer.ru/31386498-Nekotorye-aspekty-razvitiya-transgranichnogo-sotrudnichestva-na-vostochnyh-granicah-ukrainy.html
 10. Rongxing G. Cross-Border Resource Management: Theory and Practice. National Instutute of Urban Affairs, SAGE Publications, 2012. URL: http://euasagepub.com


Веб-майстер П. Попадюк